Arvostuskertoimia

Taulukon tiedot on pääsääntöisesti luettu yritysten XBRL muotoisista tai tekstimuotoisista tulostiedotteista. Osa luvuista on raportoituja, osa oikaistuja tai arvioituja. Taulukko on "Beta": tiedoissa saattaa olla puutteita, virheitä ja vanhentunutta tietoa. Puuttuvan tiedon paikalla saattaa olla '-' tai nolla. Lue vastuun rajaus taulukon alapuolelta. Blogaaja: mikko. Tietoja on viimeksi päivitetty 2024-07-03 17:01:36. Suurin osa tiedoista on kuitenkin tätä vanhempia ja ne päivittyvät vaihtelevalla viiveellä. Arvostuskertoimen osoittajassa on pyritty käyttämään toteutunutta lukua. Kuitenkin, mikäli otsikossa osoittajan perässä on "(f)orward", on osoittajana käytetty ennustetta.

  • S/P%: (S)ales per (P)rice. Liikevaihto suhteessa markkina-arvoon (milj.) prosentteina
  • EBIT/EV%: EBIT per (E)nterprice (V)alue. Liikevoitto suhteessa yritysarvoon (milj.) prosentteina. Tässä käytetty yritysarvo on saatu lisäämällä korolliset nettovelat markkina-arvoon.
  • E/P%: (E)arnings per (P)rice. Liikevoitto suhteessa markkina-arvoon (milj.) prosentteina.
  • CF/P%: (C)ash(F)low per (P)rice. Operatiivinen kassavirta suhteessa markkina-arvoon prosentteina.
  • HC/P: (H)ead(C)ount per (P)rice. Henkilöstön määrä suhteessa markkina-arvoon (milj.)
  • B/P%: (B)ook per (P)rice. Taseen omapääoma suhteessa markkina-arvoon (milj.) prosentteina.

Vastuunrajaus: esitetyissä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä ja siksi lukijan tulee suhtautua kriittisesti tässä esitettyyn aineistoon. Kirjoittaja ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat aineistoa hyödyntävälle taholle suoraan taikka välillisesti. Sijoitustoimintaan liittyy aina riski tuottojen tai pääoman menetyksestä.

Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Sivulla esitetyt ennusteet ja muut tiedot eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän sivun tietoihin ja hänen tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Kirjoittajalla saattaa olla sijoituksia tässä listauksessa mainituissa yhtiöissä. Mahdollinen positio ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.