Suomen talous kasvaa lähivuosina muuta euroaluetta hitaammin

​Suomen talouden näkymät ovat Suomen Pankin kesäkuun talouskatsauksen mukaan säilyneet vaimeina hyvin pitkään. Heikentynyt kansainvälinen suhdanne, väestön ikääntyminen ja tuottavuuden vaatimaton kehitys ovat pitäneet Suomen talouden tilanteen epäsuotuisana. Talous alkaa vähitellen kasvaa, kun vientimarkkinat piristyvät ja erittäin kevyt rahapolitiikka tukee talouden elpymistä.

Suomi kasvaa jatkossa muuta euroaluetta hitaammin

Suomen Pankin ennusteessa Suomen talous kasvaa vuonna 2015 vielä hyvin hitaasti, 0,2 %. Suomi ei pääse seuraavinakaan vuosina muun euroalueen kasvuvauhtiin. Vuonna 2016 kasvu on 1,2 %, ja vuonna 2017 se on 1,3 %. Talouskasvu voi jäädä tätäkin heikommaksi, jos maailmantalous kohenisi odotettua hitaammin. Kotimaiset riskit liittyvät talouspolitiikan onnistumiseen. Suomen rakenteellisiin ongelmiin ei ole nopeaa ratkaisua, joten kasvu jää pidemmäksi aikaa vähäiseksi.

Suomen elintasoa määräävä vientiteollisuus on vähentänyt työvoimaa vuodesta 2009 lähtien

Suomen vienti on menettänyt markkinaosuuksiaan vuodesta 2009 lähtien. Kilpailukyky on heikentynyt samalla kun metsäteollisuus sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus ovat olleet vaikeuksissa. Uusia vientialoja ja yrityksiä syntyy hitaasti. Vientialojen merkitys Suomen työllisyyden kannalta onkin pienentynyt. Tuottavuus kohenee kokonaisuudessaan lähivuosina vain vähän. Maltilliset palkankorotukset kuitenkin pysäyttävät kustannuskilpailukyvyn heikkenemisen muihin euroalueen maihin verrattuna.

Vientiteollisuudesta vuoden 2009 jälkeen tähän mennessä hävinneet työpaikat (Lähde: Suomen Pankki)

Suomen inflaatio putoaa vähitellen muuta euroaluetta hitaammaksi

Kuluttajahinnat ovat viime vuosina nousseet Suomessa nopeammin kuin muualla euroalueella. Heikon talouskehityksen vuoksi inflaatio vaimenee Suomessa 0,2 prosenttiin vuonna 2015. Talouskasvun vauhdittuessa inflaatio nopeutuu 1 prosenttiin vuonna 2016, mutta jää kuitenkin euroalueen keskiarvoa hitaammaksi. 

Suhdanteiden vähäisestä paranemisesta huolimatta työmarkkinoiden tilanne ei lähivuosina juuri helpotu. Työttömyyden pitkittyminen uhkaa lisätä rakennetyöttömyyttä ja kohtaanto-ongelmia, kun työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa alueittain ja toimialoittain. Pitkällä aikavälillä myös työikäisen väestön määrän supistuminen rajoittaa työvoiman saatavuutta ja talouskasvua.

Suomen julkista velkaa kasvatetaan lähivuosina

Vaisu taloustilanne näkyy selkeimmin julkisessa taloudessa. Alijäämä on suuri ja ikäsidonnaiset menot ovat kasvaneet, mikä on kiihdyttänyt velkaantumista. Vuonna 2014 Suomen julkisen sektorin alijäämä ylitti jo EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen 3 prosentin rajan. Hallituksen sopeutustoimet vahvistaisivat toteutuessaan julkista taloutta selvästi ja kääntäisivät velka-asteen laskuun hallituskauden lopussa. Velka-aste alkaa kuitenkin myöhemmin uudelleen nousta, kun väestön ikääntymisestä johtuvien menojen kasvu kiihtyy. Kasvuvaikutukset riippuvat olennaisesti siitä, saadaanko myös kustannuskilpailukykyä parannettua.

Julkisen velan lähivuosien kasvu (Lähde: Suomen Pankki)

 

Suomen pankin esityskalvot

Esityskalvot (PDF)

 

One thought on “Suomen talous kasvaa lähivuosina muuta euroaluetta hitaammin

  1. Kipua riittää pitkäksi aikaa kun leikkaus tehdään hitaasti

    Suomen Pankki sanoo: "Suomen rakenteellisiin ongelmiin ei ole nopeaa ratkaisua."

    Täyttä hölynpölyä. Kyllä nopea ratkaisu on olemassa. Ratkaisu pitää vaan tehdä nopeasti niin sitten se on tehty. Tuo yhteiskuntasopimuksen mainitsema 5% palkanalennus ja tai työajan pidennys on tällainen ratkaisu, joka yhdessä muiden esillä olevien toimien kanssa on toimiva nopea ratkaisu. Sitä ei vaan päätetty tehdä nopeasti. 

    Se on vaan tahdosta kiinni tehdäänkö se ratkaisu heti vai vähitellen.

    Kipua riittää pitkäksi aikaa kun lääkeri tekee leikkauksen hitaasti ja vähiteellen. Puudutusainetta ei valitettavasti ole. 

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan