Taurus osakelista viikolle 08

Taurus osakelista 0810

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net.

Suurin osa pörssiyhtiöistä on tähän mennessä antanut tulostiedotteensa vuodelta 2009, ja se on tuottanut muutoksia listaan. Digia, Wärtsilä, TeliaSonera ja Orion ovat säilyttäneet kärkiryhmässä paikkansa. Uusina kärkiryhmään ovat nousseet Norvestia, Salcomp ja Marimekko, ja sieltä ovat pudonneet Outotec, Pöyry ja Martela.

Joel Greenblattin kehittämä formula kuuluu peruste- tai fundamentaalianalyyseihin, jotka käyttävät yrityksen liiketoimintaa ja taloudellista kuntoa kuvaavia tekijöitä analyysin perustana. Tekijät voivat olla joko historiatietoja, kuten tämän formulan kohdalla on asian laita, tai tulevaisuuteen peilaavia. Jälkimmäisiin menetelmiin palaan myöhemmin.

Tekninen analyysi lähtee siitä, että koska perusteanalyysin tiedot  ovat jo vaikuttaneet pörssikursseihin, voidaan ennusteen lähtökohdaksi ottaa se miten osakkeen kysyntä ja tarjonta vaikuttavat volymiin ja hintaan. Teknisen analyysin pohjaväite on näin ollen, että kaikki mitä osakkeesta tarvitsee tietää, löytyy sen hinnasta ja kaupankäyntimäärästä ajan funktiona.

Tällaisesta analyysistä on hyötyä, kun halutaan valita sijoituskohteita hyvin lyhyellä aikahorisontilla, tai kun halutaan valita sellaisia kohteita, joiden fundamentaalit ovat vaikeasti analysoitavissa. Esimerkkeinä jälkimmäisistä ovat valuutat, korot, raaka-aineet, jne.  Tämän johdosta tekninen analyysi on ehkä yleisimmin käytetty  työkalu, kun treideri tai sijoittaja käy jatkuvaa kauppaa markkinoilla.

 Toinen tekniseen analyysiin liittyvä  etu on siinä, että  analyysin menetelmät ovat helposti simuloitavissa. Aiemmin analyysi perustui  hinta- ja volyymikäyrien visuaaliseen seurantaan, nyt tietokoneet hoitavat tämän puolen. Ja samantien tietokoneet  voidaan analyysin jatkona laittaa hoitamaan myöskin kaupankäynnin. Suuret markkinatoimijat voivat sijoittaa valtavasti resursseja näihin työkaluihin, mutta  ne ovat piensijoittajan saavuttamattomissa. Yhdistämällä järkevällä tavalla fundamentaaleihin perustuvan analyysin ja teknisen analyysin, voi piensijoittajakin saada etuja markkinoilta.

Teknisen analyysin puutteisiin ja ongelmiin   nimenomaan piensijoittajan kannalta   palaan ensi kerralla.

Bo Lindfors

Taurus osakelista 0810

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net.

Suurin osa pörssiyhtiöistä on tähän mennessä antanut tulostiedotteensa vuodelta 2009, ja se on tuottanut muutoksia listaan. Digia, Wärtsilä, TeliaSonera ja Orion ovat säilyttäneet kärkiryhmässä paikkansa. Uusina kärkiryhmään ovat nousseet Norvestia, Salcomp ja Marimekko, ja sieltä ovat pudonneet Outotec, Pöyry ja Martela.

Joel Greenblattin kehittämä formula kuuluu peruste- tai fundamentaalianalyyseihin, jotka käyttävät yrityksen liiketoimintaa ja taloudellista kuntoa kuvaavia tekijöitä analyysin perustana. Tekijät voivat olla joko historiatietoja, kuten tämän formulan kohdalla on asian laita, tai tulevaisuuteen peilaavia. Jälkimmäisiin menetelmiin palaan myöhemmin.

Tekninen analyysi lähtee siitä, että koska perusteanalyysin tiedot  ovat jo vaikuttaneet pörssikursseihin, voidaan ennusteen lähtökohdaksi ottaa se miten osakkeen kysyntä ja tarjonta vaikuttavat volymiin ja hintaan. Teknisen analyysin pohjaväite on näin ollen, että kaikki mitä osakkeesta tarvitsee tietää, löytyy sen hinnasta ja kaupankäyntimäärästä ajan funktiona.

Tällaisesta analyysistä on hyötyä, kun halutaan valita sijoituskohteita hyvin lyhyellä aikahorisontilla, tai kun halutaan valita sellaisia kohteita, joiden fundamentaalit ovat vaikeasti analysoitavissa. Esimerkkeinä jälkimmäisistä ovat valuutat, korot, raaka-aineet, jne.  Tämän johdosta tekninen analyysi on ehkä yleisimmin käytetty  työkalu, kun treideri tai sijoittaja käy jatkuvaa kauppaa markkinoilla.

 Toinen tekniseen analyysiin liittyvä  etu on siinä, että  analyysin menetelmät ovat helposti simuloitavissa. Aiemmin analyysi perustui  hinta- ja volyymikäyrien visuaaliseen seurantaan, nyt tietokoneet hoitavat tämän puolen. Ja samantien tietokoneet  voidaan analyysin jatkona laittaa hoitamaan myöskin kaupankäynnin. Suuret markkinatoimijat voivat sijoittaa valtavasti resursseja näihin työkaluihin, mutta  ne ovat piensijoittajan saavuttamattomissa. Yhdistämällä järkevällä tavalla fundamentaaleihin perustuvan analyysin ja teknisen analyysin, voi piensijoittajakin saada etuja markkinoilta.

Teknisen analyysin puutteisiin ja ongelmiin   nimenomaan piensijoittajan kannalta   palaan ensi kerralla.

Bo Lindfors

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin