Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne: Kuntatalous pitkään vaikeuksissa

Referaatti Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanteen puheesta Keski-Suomen maakuntapäivillä Jyväskylässä 1.4.2009

Kuntatalous pitkään vaikeuksissa

Kuntien taloustilanne heikkenee nopeasti ja vaikeudet jatkuvat vielä pitkään. Jyväskylässä keskiviikkona puhunut Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne odottaa sekä valtiolta että kunnilta pikaisia toimia ja myös pitkäjänteistä toiminnan tehostamista ja normien purkua, jotta peruspalvelut saadaan turvattua.
– Ennusteen mukaan kuntien vuosikate heikkenee tänä vuonna noin 600 miljoonaa euroa viime vuoden tilinpäätöstasosta. Hallituksen kehysriihipäätökset parantavat tilannetta, mutta kuntatalous jää alijäämäiseksi.
– Vaikka kunnat jatkavat säästö- ja tehostamistoimia, ensi vuodesta uhkaa tulla vielä vaikeampi. Peruspalveluohjelman mukaan kuntien taloutta uhkaa ensi vuonna edelleen 600 miljoonan euron suuruinen heikentymä tästä vuodesta, Parjanne sanoi Keski-Suomen maakuntatilaisuudessa.
– Kuntaliitto on odottanut valtiolta selkeätä viestiä, että eri ministeriöt eivät tässä tilanteessa lisää kuntien taakkaa uusilla tehtävillä. Kehysriihessään hallitus jo viittasikin tämänsuuntaiseen pidättäytymiseen, ja yhteiset normien purkutalkoot ovat nyt alkaneet.
Parjanteen mukaan palvelujen menokehitystä ovat kiihdyttäneet paitsi palkkaratkaisut ja kustannusten nousu, myös lisääntyneet tehtävät ja palvelutasonormit. Normien läpi käyminen on välttämätöntä, vaikkakin poliittisesti vaikeata.
– Valtion kehyspäätösten jälkeenkin kuntatalouteen uhkaa tänä vuonna syntyä runsaan 1,5 miljardin rahoitusvaje. Tätä ei ole mahdollista kattaa ilman merkittäviä toimenpiteitä. Toiminnan tehostamisen lisäksi tarvitaan lisärahoitusta palveluihin valtion lisäbudjetin kautta.
– Ei ole mahdollista jäädä odottamaan maltillisen palkkaratkaisun syntymistä tai tuottavuusohjelman vaikutuksia, vaan valtion on otettava heti oma vastuunsa kansalaisten peruspalveluista. Vain kaikkia keinoja yhdistämällä romahdusmainen tulojen vähennys voidaan korjata.

Referaatti Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanteen puheesta Keski-Suomen maakuntapäivillä Jyväskylässä 1.4.2009

Kuntatalous pitkään vaikeuksissa

Kuntien taloustilanne heikkenee nopeasti ja vaikeudet jatkuvat vielä pitkään. Jyväskylässä keskiviikkona puhunut Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne odottaa sekä valtiolta että kunnilta pikaisia toimia ja myös pitkäjänteistä toiminnan tehostamista ja normien purkua, jotta peruspalvelut saadaan turvattua.
– Ennusteen mukaan kuntien vuosikate heikkenee tänä vuonna noin 600 miljoonaa euroa viime vuoden tilinpäätöstasosta. Hallituksen kehysriihipäätökset parantavat tilannetta, mutta kuntatalous jää alijäämäiseksi.
– Vaikka kunnat jatkavat säästö- ja tehostamistoimia, ensi vuodesta uhkaa tulla vielä vaikeampi. Peruspalveluohjelman mukaan kuntien taloutta uhkaa ensi vuonna edelleen 600 miljoonan euron suuruinen heikentymä tästä vuodesta, Parjanne sanoi Keski-Suomen maakuntatilaisuudessa.
– Kuntaliitto on odottanut valtiolta selkeätä viestiä, että eri ministeriöt eivät tässä tilanteessa lisää kuntien taakkaa uusilla tehtävillä. Kehysriihessään hallitus jo viittasikin tämänsuuntaiseen pidättäytymiseen, ja yhteiset normien purkutalkoot ovat nyt alkaneet.
Parjanteen mukaan palvelujen menokehitystä ovat kiihdyttäneet paitsi palkkaratkaisut ja kustannusten nousu, myös lisääntyneet tehtävät ja palvelutasonormit. Normien läpi käyminen on välttämätöntä, vaikkakin poliittisesti vaikeata.
– Valtion kehyspäätösten jälkeenkin kuntatalouteen uhkaa tänä vuonna syntyä runsaan 1,5 miljardin rahoitusvaje. Tätä ei ole mahdollista kattaa ilman merkittäviä toimenpiteitä. Toiminnan tehostamisen lisäksi tarvitaan lisärahoitusta palveluihin valtion lisäbudjetin kautta.
– Ei ole mahdollista jäädä odottamaan maltillisen palkkaratkaisun syntymistä tai tuottavuusohjelman vaikutuksia, vaan valtion on otettava heti oma vastuunsa kansalaisten peruspalveluista. Vain kaikkia keinoja yhdistämällä romahdusmainen tulojen vähennys voidaan korjata.

Related Posts