Asunnon ostaminen vuokrattuna

Asuntosijoittajan käydessä läpi asuntoilmoituksia vastaan tulee asuntoja, joita myydään vuokrattuna. Yksi olennainen kysymys asuntosijoittajan kannalta on tällöin se, pysyykö aikaisemman omistajan tekemä vuokrasopimus voimassa niin, että se sitoo myös asuntosijoittajaa uutena omistajana.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta säätää asiasta. Siinä todetaan: ”Jos vuokralle annetun huoneiston käsittävä rakennus tai huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet vapaaehtoisesti luovutetaan tai siirtyvät toisen omistukseen – –  sitoo vuokrasopimus uutta omistajaa:

1) jos vuokralainen on ennen luovutusta tai saantoa ottanut huoneiston hallintaansa;
2) jos luovutussopimukseen on otettu määräys vuokrasopimuksen pysyvyydestä; tai
3) jos vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys.”

Pääsääntöisesti aiemman omistajan tekemä vuokrasopimus pysyy siis voimassa, mikäli jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy. Monestihan vuokralainen on nimenomaan ottanut huoneiston hallintaan ennen huoneiston luovutusta uudelle omistajalle, joten käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei kaupalla ole monesti vaikutusta vuokrasopimuksen pysyvyyteen. Näin ollen aiemman omistajan tekemä vuokrasopimus sitoo myös uutta omistajaa.

Oma kysymyksensä tällaisessa tilanteessa sitten on se, kannattaako asuntosijoittajan ostaa asuntoa valmiiksi vuokrattuna. Kuten aiemmin on tullut ilmi, nimenomaan edellisen omistajan tekemä vuokrasopimus sitoo uutta omistajaa. Tällöin asuntosijoittajan intressissä on arvioida muun muassa sitä, onko edellisen omistajan tekemä vuokrasopimus sellainen, että se tekee sijoituksesta asuntosijoittajan kannalta järkevän.

Kirjoittaja Niko Laukkonen on lakimies ja työskentelee perustamassaan yrityksessä eLakitoimisto. Lisätietoja saat osoitteesta www.elakitoimisto.com sekä sopimuspohja.com
 

2 thoughts on “Asunnon ostaminen vuokrattuna

  1. Tarkoittaa siis sitä, että

    Tarkoittaa siis sitä, että sopimusvapaus toteutuu melko liberaalisti: ostaja joutuu noudattamaan sopimusta, jossa on jonkun muun nimi alla. Ilmeisesti koskee myös sitä normaalia "voimassa toistaiseksi" vuokrasopimusta?

     

    1. Toistaiseksi voimassa oleva

      Kyllä, koskee myös toistaiseksi voimassa olevaa vuokrasopimusta.

Comments are closed.

Related Posts