Asuntojen hintojen odotetaan laskevan mutta vuokratason odotetaan nousevan

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto SKVL ry:n jäsenten kysely osoittaa, että pankit ovat kiristäneet luotonantoa. Marginaalit ovat nousseet, minkä lisäksi pankit edellyttävät oman asunnon myyntiä ennen uuden ostoa. Asunnonvaihtajat ovat myös itse käyneet varovaisemmiksi ja toimivat varman päälle myyden ensin oman asunnon ennen kuin ostavat uuden.
     
Odotukset asuntojen hintatasosta                             Odotukset vuokratasosta
 

Myös myyntiaikojen raportoitiin pidentyneen – ostopäätöksiä harkitaan entistä pidempään. ”Edelleen ennätyksellisen alhaisella tasolla olevat asuntolainojen korot eivät yksin pidä asuntokauppaa käynnissä. Pitkään jatkunut talouden epävarmuus vaikuttaa väistämättä ostopäätökseen”, tulkitsee SKVL:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas. Hänen mukaansa nyt seurataan tarkkaan työllisyyden ja oman talouden kehitystä. ”Tässä on erittäin suuria paikkakuntakohtaisia eroja. Turun telakan saamaa laivatilausta vastaavia piristysruiskeita kaivataan muuallakin.”

SKVL:n välittäjien tunnelmat positiivisempia kuin vuosi sitten

Yli puolet SKVL:n välittäjistä arvioi asuntokauppojen määrän jonkin verran laskevan, kolmannes uskoo, että kauppamäärissä ei tapahdu muutosta ja 17 % uskoo kauppamäärien nousevan. ”Näkymät kauppamäärien osalta ovat negatiivisemmat kuin viime kevään kyselyssä, mutta positiivisemmat kuin ennen viime talvea tehdyssä kyselyssä”, toteaa Anttila-Kangas.

Lähes puolet vastaajista odottaa hintojen laskua, 39 % uskoo, ettei hintatasossa tapahdu muutoksia ja 16 % uskoo hintatason nousevan. Myös hintojen kohdalla odotukset viime talven alla olivat hivenen negatiivisemmat kuin nyt.

Asuntojen vuokrausten määrän ennakoidaan kasvavan vajaat 5 %. Ennuste on melko samanlainen kuin keväällä ja ennen viime talvea tehdyissä kyselyissä. Vuokratason odotetaan kasvavan vajaat 5 %. Vuokratason nousua ennakoi selvä 67 %:n enemmistö vastaajista. Vuokratason jatkuvaa nousua on ennustettu myös viime vuonna, mutta nousuun uskovien määrä on nyt lisääntynyt selvästi.

Yrittäjyyttä tarvitaan

SKVL:n jäsenet ovat tyypillisesti pitkään alalla toimineita, paikallisia kiinteistönvälitysalan ammattilaisia ja moniosaajia. He ovat yrittäjähenkisiä ja erittäin sitoutuneita työhönsä ja he tuntevat hyvin paikalliset markkinat.

”Kilpailu on kiinteistönvälitysalalla arkipäivää. Parhaimmillaan se kehittää koko alaa – nimenomaan kiinteistönvälityspalveluja käyttävien asiakkaiden hyväksi. Pahimmillaan se aiheuttaa markkinahäiriöitä, jos ainoana kilpailukeinona käytetään välityspalkkiota. Jokainen voi miettiä, millä edellytyksillä yritystoiminta voi jatkua, jos palkkio on 1,75 % sisältäen arvonlisäveron. Ja millaista palvelua sillä hinnalla saa?”, kuvaa Anttila-Kangas. ”Taloudellisen tilanteen kiristyessä aina myös kilpailu kiristyy. Silloin nähdään jopa asiakkaiden painostusta välitysliikkeen valinnan osalta. Tällaisista tilanteista raportoidaan SKVL:n toimistoon säännöllisesti.”

”Edustamamme yksityiset kiinteistönvälitysyritykset pystyvät helpommin reagoimaan talouden suhdanteiden muutoksiin kuin isot toimistot. Jäsenyrityksemme pystyvät paremmin sopeuttamaan omaa toimintaansa ja kulurakennettaan tilanteen mukaan. Erityisesti tiukan talouden aikoina joustavat, yrittäjävetoiset välitystoimistot ovat tämän vuoksi kilpailukykyisempiä kuin isot organisaatiot. Vaikeissakaan taloussuhdanteissa liittomme kiinteistönvälitysyrityksissä ei kuitenkaan yleensä lomauteta tai irtisanota henkilöstöä, vaan ammattilaisista pidetään huolta. huonompinakin aikoina. Asiakkaiden etu on se, että alalla on myös yksityisiä kiinteistönvälitysyrityksiä”, toteaa Anttila-Kangas.

Varainsiirtoveron korotus hakee vielä muotoaan

Varainsiirtoveron korotus ja veropohjan laajennus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. ”Alalla seurataan nyt tarkasti, miten veronkorotukseen ja veropohjan laajennukseen liittyvät käytännön asiat saadaan sovittua”, sanoo Anttila-Kangas. Pöydällä on muun muassa kysymys siitä, minkä ajankohdan mukaista huoneistokohtaista lainaosuustietoa käytetään. ”Onko se isännöitsijäntodistuksen päiväyksen mukainen vai kenties kauppakirjan allekirjoituspäivän mukainen; ja miten alan toimijat esimerkiksi isännöitsijät pystyvät tuon tiedon antamaan?”, Anttila-Kangas kuvailee tilannetta.

Nähtäväksi jää, toteutuuko suunniteltu muutos 1.1.2013 lukien. Toteutuessaan vero nousisi 2 prosenttiin nykyisen 1,6 prosentin sijasta. Lisäksi vero myös laskettaisiin osakkeiden velattomasta kokonaishinnasta eikä ns. myyntihinnasta, kuten nykyään.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.

Yhteiskunta

Poliittista empatiaa

Empatiaa kaipaa Stubb, entinen koulukiusaaja, joka taustaansa kommentoi HS:ssä ”Jos olen ollut mulkku, pyydän anteeksi.” Yksi sitaatti kertoo enemmän kuin tuhat selfietä tai muuta kiiltokuvaa.

Vakavalla