Energia

Kiinnostuin hieman pohtimaan energiaa ja ennusteita. Suomessa joku pitää taantumuksellisena jos jossakin lisätään hiilivoimaa ja muutenkin energia on aina herättänyt tunteita. Minua pidetään joissain piireissä Naton agenttina ja natsina, toisissa taas kommunistina. On piirejä jotka pitävät minua viherpiipittäjänä ja toiset öljyteollisuuden agenttina. Vaikka olen asioista montaa mieltä, niin tuo kuvastaa enemmän arvioitavia kuin arvioitavaa. Arvioista olen kuitenkin ylpeä, kiva kun ihmiset eivät aina etukäteen tiedä mitä mieltä olen. Näin se on myös useammin energia-asioissa, että kyse on enemmän asioiden kertojasta kuin energiasta.

Energialla on aina tehty politiikka, se oli tärkeää jo Saksan hyökätessä Venäjälle, OPEC mullisti maailmaa, monet arabisodista ja muistakin sodista voidaan johtaa energiaan ja Venäjä käyttää armotta nyt ja ennen energiakorttejaan. 

Oheisen kuvan data on BP:ltä ja se on vuosilta 1871-2013. Huomatkaa, että nykyinen hinta on alle 80$, kun se tuossa päättyy yli sataan taalaan, öljyenergian hinta on laskenut. Tässä näemme muutamia mielenkiintoisia aikoja esim. WWII aikana öljynhinta ei kauheasti vaihdellut. Hinta laski reaalisesti kaikkina muina sotavuosina (1939-1945) paitsi vuonna 1941. Sodan loppuvuonna öljy oli halvempaa kuin sen alussa. Energian hinta on yhteiskuntarauhan kannalta olennaista. niin Ukrainassa ja Intiassa valtio myy energiaa alle ostohinnan, jotta ihmiset eivät pitäisi sitä liian kalliina. Vaikka olisi köyhää ja kurjaa, niin on kuitenkin kiva jos ei ole kylmä. Sitten maat kuten Suomi verottaa sitä kuin pahetta, jotta käyttäisimme energiaa vähemmän.

Öljy on kummallista, se on ollut koko minun eliniän loppumassa. Vuodesta 1993–>2013 osoitetut öljyreservit ovat kuitenkin kasvaneet 53%. Öljy ei tosiaan ole loppumassa, ainakaan tällä poraustahdilla aivan lähiaikoina. Taas se on loppumassa 50 vuoden päästä. Sen hinta saattaa nousta, mutta se on osittain myös politiikkaa.

Öljy on varmasti maailman säädellyin ja verotetuin paljon käytetty raaka-aine. Kaikki öljynviejämaat verottavat tuottajia voimakkaasti ja useille maille se on lähes ainoa tulonlähde. Sitten ne maat jotka käyttävät öljyä verottavat myös lopputuotteita voimakkaasti, kuten vaikka Suomi. Ja hinnat eivät toki määräydy markkinoilla vaan politiikassa. Öljyntuottajamaat ovat jopa perustaneet järjestön nimeltään OPEC, jonka tehtävä on pitää öljynhinta sopivana.

Jokaisella on oma vahva mielipide energiasta, mutta mielipiteen takana vain harvoilla on tosiasioita. 

Yllä olevaan kuvaan laitoin öljyntuotantomäärät päivässä. Huomaamme, että kasvu on ollut tasaista, mutta ei kuitenkaan eksponentiaalista.

Tässä on taas tällainen tyypillinen maailmanselityskuva. Hienoja oppineita ja todelta vaikuttavia teorioita on ollut vaikka kuinka, jotka ennustavat katastrofin tulemista. Taiteessakaan katastrofien kuvaaminen ei ole aivan tavatonta. Al Gore taisi olla ensimmäinen joka tienasi miljardin ilmastonmuuttumiskatastrofilla. Rooman klubin teoria on tietenkin kuuluisin vuodelta 1970, senhän tekoon silloin käytettiin jopa tietokoneita. Tämä nimettiin kasvun rajoiksi ja sen maineen säilyttäminen on enemmän kiinni muistin rajoista, vaikka kirjan ansiot on tunnustettava. Ylipäätään näiden teorioiden uskottavuuteen ei ole lainkaan vaikuttanut niiden ennustevoiman puuttuminen ja tuotakin klassikkoa on päivitetty jo useamman kerran. Ja viisaan klassikon yksi tärkeä ominaisuus on olla tekemättä tarkkoja tarkistettavia ennusteita, tämän tiesi jo Delfoin oraakkeli. Pääidea noissa on, että tarpeet ja kulutuksen kasvu on exponteniaalista, mutta resurssien lisäys on vain lineaarista. Loppu siinä tulee kuten prosenttilasku osoittaa. Tuostakin on sitten tehty useampia päivitettyjä versioita ja näin homma on aina ennustanut hienosti menneisyyttä. Perusidea on jo Malthusilta joskus 1700-luvun lopulta. 
 

Energiantuotannossa puhutaan EROEI-luvusta. Se kuvastaa sitä suhdetta paljonko energiaa käytetään tuottamaan tämän energia. Jos luku on 1 niin energian tuottamiseen käytetään yhtä paljon energiaa kuin siitä saadaan.  Tämän luvunhan ei välttämättä tarvitse olla yli yhden, vaan koko sähköntuotannon luku pitää olla yli yhden. Aivan sama kuin sijoitusportfoliossa voi olla tappiota tekeviä osia, mutta ne ovat tappioista huolimatta hyödyllisiä kokonaisuudellesi. Jos meillä olisi aurinkopaneeli, joka tuottaa energiaa todella hyvin ja halvalla 12 tuntia vuorokaudessa. Sitten meillä olisi toinen pimeyspaneeli, joka tuottaa energiaa pimeällä, niin noiden kahden paneelin yhdistelmä voisi olla kannattava vaikka pimeyspaneeli tuottaisikin tappiota. Wikipediassa annetaan eri polttoaineille ja sähköntuotantotavoilla seuraavia EROEI-suhteita:

Energiastahan se oli tarkoitus jutustella niitä näitä. Maailman energiankulutus kasvoi vuonna 2013 vain 2,3%. Kasvu johtui pääosin öljystä, hiilestä ja ydinvoimasta. Energiankulutuksen kasvu oli kuitenkin hitaampaan kuin 10 vuoden keskiarvo (2,5%). Öljy oli kuitenkin johtava energianlähde ja sen osuus oli 32,9% kaikesta energiankulutuksesta. Osuus on kuitenkin laskussa  ja on laskenut jo 14 peräkkäistä vuotta. Energianmarkkinat ovat monipuolistuneet. Hiilen kulutus kasvoi 3% vuonna 2013 ja se on maailman nopeitten kasvava fossiilinen polttoaine ollen kokonaismäärästä 30,1% ja siitä tullee tärkein fossiilinen polttoaine. Uudistuvat polttoaineet, vaikka niistä puhutaan hirveästi, omaavat 2,7% osuuden maailman energian kulutuksesta. Laitanpa vielä muutaman trendin mitkä IEA nostaa energiapolitiikan keskiöön:

·         Energiankulutus kasva vuoteen 2040 mennessä 37%. Tämä tarkoittaa 1,1% vuosittaista kasvua

·         Energiankysyntä siirtyy teollisuusmaista pois

·         Energiamarkkinoiden pääsuunta kääntyy Aasiaan päin

·         Öljyn tarjonta kasvaa 14 mb/d vuoteen 2040 mennessä

·         Kaikkialla muilla pääaluilla, paitsi Euroopassa, kaasun tuotanto kasvaa 50%

·         Hiilen tuotannon kasvu hidastuu 0,5% vuodessa (itse en usko tuohon)

·         Energian käytön tehokkuuden kasvu vaikeuttaa kysynnän kasvun arviointia

 

One thought on “Energia

  1. Tärkeimmät asiat ingressiin

    Oikein malliesimerkki:

     

    "Minua pidetään joissain piireissä Naton agenttina ja natsina, toisissa taas kommunistina. On piirejä jotka pitävät minua viherpiipittäjänä ja toiset öljyteollisuuden agenttina. Vaikka olen asioista montaa mieltä, niin tuo kuvastaa enemmän arvioitavia kuin arvioitavaa. Arvioista olen kuitenkin ylpeä, kiva kun ihmiset eivät aina etukäteen tiedä mitä mieltä olen."

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan