Finanssiala ehdottaa osakeomistusten julkisuutta ja arvopaperikeskuksen monopolin purkamista

Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää valtiovarainministeri Antti Rinteen tänään julkistamaa esitystä hallintarekisteröintikiellon kumoamisesta näennäisenä askeleena kohti tehokkaita arvopaperimarkkinoita. FK haluaa aidon kilpailun lisäämisen lisäksi parantaa kotimaisen osakeomistuksen laajaa yleisöjulkisuutta riippumatta valitusta säilytysmallista.

FK:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari ihmettelee, miksi valtiovarainministeri on hylännyt yleisöjulkisuutta parantavan uuden mallin.

Finanssiala ehdottaa, että julkisesta rekisteristä voi selvittää osakeomistusten päivittäisen tilanteen. Tavoitteena on, että maamme arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä parannetaan yhdentyvillä eurooppalaisilla markkinoilla. Samalla omistuksen yleisöjulkisuutta ja toimittajien työkaluja voidaan entisestään parantaa”, Kivisaari painottaa.

Finanssiala ehdottaa arvopaperikeskuksen osakesäilytysmonopolin purkamista

Kivisaari muistuttaa, että valtiovarainministerin nyt esittämä malli tarkoittaa käytännössä hallintarekisteröintikiellon vain muodollista kumoamista, joka ei käytännössä avaa kilpailua arvopaperikeskuspalveluihin. ”Tämä malli ei tuo varsinaisia kustannushyötyjä eikä eurooppalaista yhteensopivuutta, joita hallintarekisterimallilla tavoiteltiin.”

Suomen osakesäilytysmarkkinat jäisivät Kivisaaren mukaan kansallisesti suljetuksi järjestelmäksi eivätkä muut arvopaperikeskukset voisi tarjota täällä palveluita.

”Paikallisen arvopaperikeskuksemme omistaa 100 prosenttisesti belgialainen Euroclear konserni. Euroclear Finland puolestaan nauttii vahvaa osakesäilytys- ja liikkeeseenlaskumonopolia. Valtiovarainministeriön omien vertailujen mukaan Euroclear Finlandin kustannustaso on pohjoismaisiin kilpailijoihinsa verrattuna noin kolminkertainen. Tämän johdosta suomalaisten yritysten mahdollisuudet hankkia kasvun ja työpaikkojen luomiseksi tarvittavaa rahoitusta arvopaperimarkkinoilta on jatkossakin kilpailijamaita heikompi.”

Lausunnolle lähteneessä lakiesityksessä arvo-osuusjärjestelmäksi todetaan, että jatkovalmistelussa on selvitetty, että omistustiedot voitaisiin kerätä myös kyselyperiaatteella, mikä tarkoittaisi, että omistajatiedot kerättäisiin reaaliaikaisesti pyynnöstä suoraan suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä tileiltä. Pankit ovat rakentamassa viranomaisten tilitietokyselyjen tehostamiseksi yhteistä tietojenkyselyjärjestelmää. Viranomaisia varten kehitettävää kyselyjärjestelmää voitaisiin hyödyntää myös yleisön tekemiä kyselyjä varten, jolloin noin 200 – 400 yleisökyselyn käsittely vuodessa yli 100 000 viranomaiskyselyn rinnalla tuottaisi synergiahyötyjä.

Related Posts

Talous

Palvelujakin paleltaa jo

Koronan jälkeinen talous on venkoillut oudosti. Historiallisen elvytyksen buustaama kysyntäpiikki johti yhdessä vakavien tuotantohäiriöiden kanssa tarjontapulaan ja inflaatioon, joka alkoi jo kuukausia sitten näivettää teollisuutta.

Palvelujen

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com