EPS

Kirjoitin viimeviikolla osakekohtaisen tuloksen (EPS, "Earnings per Share") laskemisesta ( https://piksu.net/artikkeli/eps-asiaa ). EPS lasketaan jakamalla yrityksen tulos yrityksen osakkeiden määrällä. EPSiä laskettaessa sekä tulos, että osakkeiden määrä voivat olla moniselitteisiä. Tässä artikkelissa käsitellään laskennassa käytettävän osakemäärän ja tuloksen moniselitteisyyttä.

Osakemäärä

EPS laskelmassa käytettävä tulos tehdään jollain aikavälillä. Tuon aikavälin kuluessa yhtiön osakemäärä saattaa muuttua. Siksi saatavaan EPS arvoon voi vaikuttaa se, minkä hetken mukaista osakemäärää laskelmassa käytetään. Usein osakemääränä käytetään tarkastelujakson yli laskettua keskimääräistä osakemäärää.

EPSn laskennassa käytetty osakkeiden määrä voi olla liikkeellelaskettujen eli "sijoittajien" hallussa olevien osakkeiden määrä tai se voi olla laimennettu osakemäärä. Laimennettu osakemäärä pitää liikkeellelaskettujen osakkeiden lisäksi sisällään osakkeet, jotka voitaisiin hankkia käyttämällä optiot tai muut instrumentit, joilla saa hankittua lisää uusia osakkeita. Laimennetun osakemäärän käyttäminen laskelmissa on yleensä perusteltua, mutta laimennetun määrän määrittäminen voi olla hankalaa. Laimennettu osakemäärä saattaa muuttua yllättäen osakekurssin mukana, mikäli lisää osakkeita tuottavien instrumenttien kuten optioiden toiminta on sidottu yrityksen osakekurssiin.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden tuotto kuuluu muille osakkeenomistajille. Siksi omat osakkeet on syytä jättää pois EPS laskennassa käytettävästä osakemäärästä. Kuitenkin "omia osakkeita" omistavien tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille jyvittyvät "omat osakkeet" on syytä ottaa mukaan laskelmaan.

Tulos

EPS voidaan laskea erilaisille tuloksille:

  • Raportoitu tulos ("GAAP", "IFRS"): voi sisältää näkyvyyttä sumentavia kertaluontoisia eriä
  • "Operatiivinen" tulos: ei sisällä kertaluontoisia eriä, mutta jonkinverran tarkoitushakuisuutta on saattanut esiintyä kun eriä on luokiteltu kertaluontoisiin.
  • "Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus yhtiön voitosta": usein tälläinen luku on ilmoitettu erikseen ja sitä on syytä käyttää emoyhtiön osakkeen arvonmääritykseen tähtäävässä EPSn laskelmassa, koska muu osa tuloksesta kuuluu tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille eikä se siten kuulu mukaan osakkeen arvoon vaikka se kuuluukin mukaan emoyhtiön arvoon.
  • Pro forma tulos: sisältää vertailukelpoisuuden parantamiseen tähtääviä oletuksia. Näissä esimerkiksi myydyn yksikön tiedot on voitu putsata pois historiatiedoista vaikka kyseisenä jaksona yksikköä ei vielä oltukaan myyty.
  • Operatiivinen kassavirta: todellinen rahavirta. Joskus valpas sijoittaja epäilee, että yrityksen johto parantelee tai huonontaa näyttämäänsä tulosta tai analyytikko ennustettaan. Tälläistä puliveivausta on hankalampi suorittaa operatiiviseen kassavirtaan kuin tuloslaskelmassa ilmoitettuun tulokseen. Tämän takia operatiivista kassavirtaa käytetään usein laskelmissa tuloksen sijasta. Tästäkin näkee käytettävän lyhennettä EPS vaikka "cash flow per share" lienee oikeampi termi.

Joskus laskentatavat antavat merkittävästi toisistaan poikkeavia tuloksia ja silloin pitää olla valppaana, ettei tuloksen tai tulosennusteen antaja ole valinnut ilmoittamaansa tulosta tarkoitushakuisesti.

Related Posts