ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju olisi hyvä seuraavaksi valtionvarainministeriksi; ohjelma Suomen nostamiseksi suosta on olemassa

Talous Yhteiskunta

ETLA:n toimintaohjelma ”Muistioita tulevalle hallitukselle” antaa ETLA:n toimitusjohtajasta, Aki Kangasharjusta kuvan pätevänä kandidaattina seuraavaksi valtionvarainministeriksi. Toimintaohjelma on jämäkkä ja Aki Kangasharjun luotettavuutta ja asiantuntevuutta heijastava esiintyminen ylittää sen mitä poliittisen taustan omaava kandidaatti pystyisi valtionvarainministerinä tarjomaan.  Aki Kangasharju saattaisi kyetä viemään läpi ne uudistukset joita olisi tarvittu, mutta joiden toteuttamiseen ei poliittisiin puolueisiin näkyvästi sitoutunut ja äänestäjistään suoraan riippuvainen poliitikko ole vuosikymmeniin uskaltautunut.

Tärkeimmät Etlan esittämät toimet:

  • On sitouduttava valtion menokehyksen noudattamiseen ja kehys on johdettava pitkän tähtäimen velkatavoitteesta ja laadittava kokonaisvaltainen ja kannustimia sisältävä Suomi-strategia talouskasvun kiihdyttämiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi.
  • Työmarkkinoille tarvitaan kannustimia, kuten ansiosidonnaisen keston puolitus, työtulovähennyksen korotus, päivähoitomaksujen alennus, kotihoidon tuen keston lyhentäminen ja korkeimman marginaaliveron alentaminen.
  • Osaamisen lisäämiseksi tarvitaan kannustimia, kuten korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen, lukukausimaksut ja mahdollisuus opintolainojen armahdukseen sekä aikuiskoulutusjärjestelmässä toinen samantasoinen koulutus asetettava maksulliseksi.
  • Työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi tarvitaan määräaikainen tuloverotuksen kevennys maahan muuttaville ulkomaalaisille asiantuntijoille sekä maahantulon lupaprosessien keventäminen.
  • Investointien vauhdittamiseksi tarvitaan parlamentaarisen t&k-tavoitteen toimeenpano niin, että yrityksille suunnattava tuki nousee OECD-maiden keskitasolle. Suorat tuet kohdennettava suurille yrityksille ja verotuet pk-sektorille.
  • Vihreään siirtymään tarvitaan hiilipäästöjen hinnoittelun tehostamista. Se tapahtuisi laajentamalla päästökauppaa ja vähentämällä fossiilisten polttoaineiden ja hiilipäästöjä kasvattavan maankäytön tukia.
  • Energiakriisin tulonjakovaikutuksia tulee lieventää vain väliaikaisilla tuilla, jotka eivät heikennä kannusteita vihreään siirtymään ja energiansäästöön.
  • On tehtävä menosopeutus valtiovarainministeriön valmisteilla olevan menokartoituksen pohjalta.
  • Ei veronkirityksiä, koska ne hidastavat talouskasvua.

Lisää tietoa: ETLA:n muistio ”Muistioita tulevalle hallitukselle”

Videotallenne:  Julkistamistilaisuus

 

 

Related Posts