Euro on maailmankaupassa eniten käytetty valuutta

Talous

Euro on maailmankaupassa eniten käytetty valuutta ja sen osuus maailmankaupasta (valuutta-alueiden välisistä transaktioista) on 37%.  Euroon ei samassa määrin luoteta varantovaluuttana ja sen osuus valuuttavarannoista on 21%.

Vaihdannassa käytettävä valuutta päätetään kauppakohtaisesti yritystasolla

Euron suureen merkitykseen vaihdannassa on vaikuttanut euroopan traditionaalisesti vilkkaat kauppasuhteet.  Päätökset siitä, mitä valuuttaa käytetään tehdään yritystasolla.  Myyjä monesti pienemmissä kaupoissa päättää missä valuutassa hän tuotteensa hinnoittelee. Vaihdannan välineen valinta onkin usein epäpoliittista ja tapahtuu pääasiassa markkinavoimien sanelemana.

Joidenkin hyödykkeiden ja raaka-aineiden hinnat noteerataan tietyssä valuutassa, lähinnä dollareissa ja se määrää niiden yhteydessä myös kaupassa käytetyn valuutan. Myös kauppapakotteilla, valuutan vakaudella on merkitystä.

Keskuspankin varantovaluuttojen suhteet päätetään keskuspankkitasolla keskitetysti

Kukin keskuspankki päättää itsenäisesti mitä valuuttoja se haluaa käyttää varantovaluuttana ja missä suhteissa.

Valintaan vaikuttaa valuuttojen pidemmän ajan luotettavuus  ja likviditeetti (kuinka paljon kyseisellä valuutalla käydään kauppaa).  Dollari on ollut näissä suhteissa ylivoimainen. Dollaria on kaikkein likvidein valuutta ja noin 88% valuuttakaupasta käydään dollareissa.

Euro saavutti varantovaluuttana dollaria aina vuoteen 2008 saakka, mutta eurokriisi ja pelot euroalueen hajoamisesta muuttivat suunnan. Luottamus dollariin palasi ja siirtyminen kohti euroa loppui ainakin pitkäksi aikaa.

Sijoittajalle euro merkitsee vakautta

Sijoittaja hyötyy eurosta monella tavalla:

  • Suuremmat yhtenäiset markkinat tarkoittavat yrityksille vähemmän byrokratiaa ja helpompaa toimintaympäristöä. Euro on kasvun moottori.
  • Euroalueen sijoitustuotteet ovat helpommin sijoittajan ulottuvilla

Mutta talouskasvu on Euroalueella ja erityisesti Suomessa muuta maailmaa heikompaa. Syynä ovat poliittiset ja ideologiset arvot joiden tavoittelemiseen Euroopassa panostetaan. Euroopan keskuspankki on hoitanut oman tonttinsa kunnolla. Rahapolitiikalla voidaan saavuttaa etua vain siihen saakka että meillä on laajalti käytetty ja stabiili vaihdon väline. Ne tavoitteet on saavutettu eikä keskuspankkipolitiikalla voida enempää tehdä.

Related Posts