Finanssivalvonnan tiedote Sofia Pankista

Finanssivalvonta on peruuttanut Sofia Pankki Oyj:n toimiluvan tallettajien etujen turvaamiseksi 

 

 

 

Finanssivalvonta on peruuttanut Sofia Pankki Oyj:n talletuspankkitoimiluvan 28.3.2010, minkä johdosta pankin toiminta on keskeytetty. Sofia Pankki aloitti toimintansa tammikuussa 2009, eikä sen liiketoiminta muodostunut kannattavaksi pankkitoiminnan jatkamiseksi. Toimiluvan peruuttamisen syynä on se, että pankin omien varojen määrä alittaa luottolaitokselta vaadittavan vähimmäismäärän. Päätös on tarpeellinen tallettajien ja muiden velkojien etujen ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. 

Finanssivalvonta oli asettanut pankille määräajat tilanteen korjaamiseksi. Tällä pankille annettiin mahdollisuus neuvotella ratkaisuvaihtoehdoista saattaa pankin omien varojen määrä riittävälle tasolle. Finanssivalvonta päätti toimiluvan peruuttamisesta, kun osoittautui, että ratkaisuvaihtoehdot eivät toteudu.

Toimiluvan peruuttamisen yhteydessä Finanssivalvonta määräsi pankin selvitystilaan ja asetti pankkiin selvitysmiehen hoitamaan selvitystilaa. Finanssivalvonta asetti myös pankkiin oman asiamiehen jatkotoimenpiteiden valvontaa varten. 

Talletusten ja velkojen korvaamisesta tiedotetaan mahdollisimman nopeasti

Talletusten ja muiden velkojen maksaminen asiakkaille ei ole tällä hetkellä mahdollista. Talletuksia ja muita velkoja maksetaan takaisin myöhemmin selvitysmiehen määräämällä tavalla. Finanssivalvonta tiedottaa asiasta tarkemmin.

Sofia Pankilla on talletuksia noin 150 miljoonaa euroa. Talletusasiakkaita on noin 5 000. Lisäksi pankilla on rahamarkkinasijoituksia muilta pankeilta tai yrityksiltä noin 30 miljoonaa euroa. Ne eivät kuulu talletussuojan piiriin.

Mahdollisimman suuri osa talletuksista ja muista veloista pyritään maksamaan niin nopeasti kuin mahdollista. Mikäli kaikkia talletuksia ja muita velkoja ei voida maksaa kokonaisuudessaan kohtuullisen nopeasti, talletukset korvataan talletussuojarahastosta sitä koskevien sääntöjen mukaisesti. Talletussuoja on 50 000 euroa tallettajaa kohden. Loppuosa talletuksista ja muista veloista maksetaan sen mukaisesti, mitä pankin omaisuuden realisoinnista saadaan. Finanssivalvonnan tämänhetkisen tiedon mukaan pankin omaisuuden arvo kattaa ainakin valtaosan talletuksista ja muista veloista.

Suomalainen pankkisektori on vakavarainen

Suomessa toimiluvan saaneiden pankkien vakavaraisuussuhde oli vuoden 2009 lopussa keskimäärin 14,5 %, minimivaatimuksen ollessa 8 %. Sektorin omien varojen tappiopuskuri yli minimivaateen oli 9,4 mrd. euroa. Pankkisektorin vakavaraisuus vahvistui loppuvuodesta 2009. Suomessa toimiluvan saaneiden pankkien vakavaraisuus vaihteli 11 %–144 %:n välillä.

Lähde: Finanssivalvonta

Finanssivalvonta on peruuttanut Sofia Pankki Oyj:n toimiluvan tallettajien etujen turvaamiseksi 

 

 

 

Finanssivalvonta on peruuttanut Sofia Pankki Oyj:n talletuspankkitoimiluvan 28.3.2010, minkä johdosta pankin toiminta on keskeytetty. Sofia Pankki aloitti toimintansa tammikuussa 2009, eikä sen liiketoiminta muodostunut kannattavaksi pankkitoiminnan jatkamiseksi. Toimiluvan peruuttamisen syynä on se, että pankin omien varojen määrä alittaa luottolaitokselta vaadittavan vähimmäismäärän. Päätös on tarpeellinen tallettajien ja muiden velkojien etujen ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. 

Finanssivalvonta oli asettanut pankille määräajat tilanteen korjaamiseksi. Tällä pankille annettiin mahdollisuus neuvotella ratkaisuvaihtoehdoista saattaa pankin omien varojen määrä riittävälle tasolle. Finanssivalvonta päätti toimiluvan peruuttamisesta, kun osoittautui, että ratkaisuvaihtoehdot eivät toteudu.

Toimiluvan peruuttamisen yhteydessä Finanssivalvonta määräsi pankin selvitystilaan ja asetti pankkiin selvitysmiehen hoitamaan selvitystilaa. Finanssivalvonta asetti myös pankkiin oman asiamiehen jatkotoimenpiteiden valvontaa varten. 

Talletusten ja velkojen korvaamisesta tiedotetaan mahdollisimman nopeasti

Talletusten ja muiden velkojen maksaminen asiakkaille ei ole tällä hetkellä mahdollista. Talletuksia ja muita velkoja maksetaan takaisin myöhemmin selvitysmiehen määräämällä tavalla. Finanssivalvonta tiedottaa asiasta tarkemmin.

Sofia Pankilla on talletuksia noin 150 miljoonaa euroa. Talletusasiakkaita on noin 5 000. Lisäksi pankilla on rahamarkkinasijoituksia muilta pankeilta tai yrityksiltä noin 30 miljoonaa euroa. Ne eivät kuulu talletussuojan piiriin.

Mahdollisimman suuri osa talletuksista ja muista veloista pyritään maksamaan niin nopeasti kuin mahdollista. Mikäli kaikkia talletuksia ja muita velkoja ei voida maksaa kokonaisuudessaan kohtuullisen nopeasti, talletukset korvataan talletussuojarahastosta sitä koskevien sääntöjen mukaisesti. Talletussuoja on 50 000 euroa tallettajaa kohden. Loppuosa talletuksista ja muista veloista maksetaan sen mukaisesti, mitä pankin omaisuuden realisoinnista saadaan. Finanssivalvonnan tämänhetkisen tiedon mukaan pankin omaisuuden arvo kattaa ainakin valtaosan talletuksista ja muista veloista.

Suomalainen pankkisektori on vakavarainen

Suomessa toimiluvan saaneiden pankkien vakavaraisuussuhde oli vuoden 2009 lopussa keskimäärin 14,5 %, minimivaatimuksen ollessa 8 %. Sektorin omien varojen tappiopuskuri yli minimivaateen oli 9,4 mrd. euroa. Pankkisektorin vakavaraisuus vahvistui loppuvuodesta 2009. Suomessa toimiluvan saaneiden pankkien vakavaraisuus vaihteli 11 %–144 %:n välillä.

Lähde: Finanssivalvonta

Related Posts