Finanssivalvonta: Työeläkelaitosten hallinnossa ja riskienhallinnassa kehityskohteita

Finanssivalvonta: Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusta. Niillä on hoidettavanaan erittäin merkittävä sijoitusvarallisuus, ja niiden on sijoitettava varat tuottavasti ja turvaavasti. Tästä syystä niiden riskienhallinnan ja luotettavan hallinnon laadun tulisikin olla finanssisektorin parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tasolla, johtaja Anneli Tuominen painottaa. Finanssivalvonta korostaa myös riittävän sijoitus- ja riskienhallinnan osaamisen merkitystä kaikissa työeläkelaitoksissa.

Finanssivalvonta on lähettänyt lausuntokierrokselle kannanottoluonnoksen työeläkevakuutus-yhtiöiden luotettavan hallinnon järjestämisestä. Kannanottoluonnoksessa todetaan mm. että yhtiöiden hallitusten jäsenistä vähintään puolella tulisi olla hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus ja että yhtiön tulee määritellä hallituksen jäsenten valintakriteerit. Organisaatiolle delegoitujen toimintavaltuuksien tulisi olla rajattuja niin, että hallitus tosiasiallisesti pystyy ohjaamaan ja valvomaan sijoitustoimintaa. – Finanssivalvonnan tarkastukset ovat osoittaneet, että työeläkevakuutusyhtiöiden hallitusten sijoitustoiminnolle antamat hyvin laajat valtuudet eivät tue riittävällä tavalla sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen ohjausta ja valvontaa. Riskienvalvonnassa ja sisäisessä valvonnassa on havaittu myös joitakin muita kehityskohteita, apulaisjohtaja Jukka Vesala toteaa.

Työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnalle lainsäädännössä asetetut korostetut itsenäisyys- ja riippumattomuusvaatimukset edellyttävät, että yhtiöt ottavat nämä periaatteet huomioon päättäessään edustuksista pörssiyhtiöiden hallinnossa. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi yhtiöiden tulisi vähintään julkistaa jäsenyydet. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiön tulee harkita, ovatko lähipiirin kanssa tehtävät oikeustoimet tarkoituksenmukaisia läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon vaatimusten kannalta sekä ottaen huomioon sen, että kyse on työeläkevarojen hallinnoinnista. Mahdollisia kauppoja varten tulee olla kirjallinen ohjeistus sekä valvontamekanismi osana säännösten noudattamista valvovaa compliance-toimintoa.

Lisää tietoa:   Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa

One thought on “Finanssivalvonta: Työeläkelaitosten hallinnossa ja riskienhallinnassa kehityskohteita

  1. Toivottavasti käytetään järkeä

    Suomen Kuvalehdessä  OP-Pohjolan pääjohtaja esitti, että eläkevaroja pitäisi hallinnoida maan/maailman parhaat sijoitusasiantuntijat. Toivottavasti nyt ajatellaan kaksi kertaa asioita ennen kuin mennään säätämään käytäntöjä ja asetuksia. Maamme tunnetuimmat ja parhaimpina pidetetyt asiantuntijat ovat kolmen yrityksen hallinnassa eli Nordean (liikaa ruotsalaisia), Sammon ja Karhisen omassa OP-Pohjolassa. Mikäli eläkerahojen hallinnointia muutetaan tuohon suuntaan niin ei mene kauan kun Sammon ja OP-Pohjolan johto käyttää hallitustamme suurempaa valtaa vailla minkäänlaista valvontaa. Maailmassa ei ole kuin yksi maa joka ei ole korruptoitunut ja minkä hallinto ei ole täysin mätä jossa koko maa on valjastettu vain yhden raaka-aineen palvelukseen. Tämä maa on Norja. Karhisen esityksen hyväksyntä johtaisi siihen, että Suomea johdettaisiin OP-Pohjolan ja Sammon edusta lähtien. Se ei ole hyvä asia. Paras olisi että eläkevarat purettaisiin, kuten alunpern oli tarkoitus, suurten ikäluokkien eläkkeiden maksuun. Pitää kirjoittaa asiasta joskus pidempi juttu.

Comments are closed.

Related Posts