Helsingin pörssiin tullut 25 uutta yritystä

Vuosina 2014–2016 Helsingin pörssilistoille tuli 25 uutta yritystä. Näistä 14 (56%) oli pääomasijoittajataustaisia yhtiöitä.

Pääomasijoittajat keräävät pääomasijoitusrahastoihin varoja sijoittajilta, kuten esimerkiksi työeläkevakuutusyhtiöiltä, ja sijoittavat varat kasvuyrityksiin. Keskimäärin sijoitusjakso kestää 3–6 vuotta, mutta voi olla pidempikin.  Pyrkimyksenä on kasvattaa sijoituksen arvoa sijoituskauden aikana. Pääomasijoittaja ei usein vaadi osinkotuottoa, vaan tähtää tuoton realisointiin vasta irtautumisen eli exitin yhteydessä.

”Pörssilistautuminen on pääomasijoittajalle yksi tapa irtautua sijoituksistaan, mikä näkyy positiivisesti myös Helsingin pörssissä. Viimeisen parin vuoden aikana pörssiin listatuista yhtiöistä merkittävä osa on pääomasijoitusrahastojen sijoituskohteita ja päälistalle listautuneiden yhtiöiden arvonkehitys on ollut OMX Helsinki -indeksiä parempi”, toteaa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomas Lang Intera Partners Oy:stä.

Yhteensä yli miljardi euroa suomalaisille kasvuyrityksille pääomasijoittajilta

Irtautumiset kohdeyhtiöistä ovat välttämättömiä, jotta rahastosijoittajat saavat tuoton sijoitukselleen. Tämä mahdollistaa myös uudet tulevat sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin.

”Suomen pääomasijoitusyhdistyksen tuoreiden tilastojen mukaan vuonna 2015 koti- ja ulkomaiset pääomasijoittajat sijoittivat suomalaisiin kasvuyrityksiin yli miljardi euroa. Yhteensä 240 suomalaista yritystä sai pääomasijoituksen”, toteaa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.

”Lisäksi positiivista on myös se, että pääomasijoittajien kohdeyrityksistä löytyy useita potentiaalisia uusia pörssilistautujia lähivuosina”, huomauttaa Santavirta.

Pörssilistautuminen kiinnostaa yhä useampaa yritystä

”Kiinnostus pörssiä kohtaan on kovassa nousussa. Listautumisia on ollut viime ja tänä vuonna huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina. Erityisen myönteistä on, että kasvuyhtiöt ovat löytäneet Nasdaq First North Finland -markkinapaikkamme. First North on oikea ratkaisu myös yhtiöille, joiden on vaikea saada pankkirahoitusta esim. riittämättömien reaalivakuuksien vuoksi. Lisäksi se toimii ponnahduslautana kohti pörssilistaa”, sanoo toimitusjohtaja Henrik Husman Nasdaq Helsingistä.

Related Posts