Herrapörssi

Herrapörssi on Piksun tuottama selvitys pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja hallitusten jäsenten palkitsemisesta.

Tiedot Herrapörssiin kerättiin kesäharjoittelijatyönä yritysten osavuosikatsauksista, yhtiökokouspöytäkirjoista ja vuosikertomuksista. Kerättyjä ja arvioitavia tietoja ovat toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen ”rivijäsenen” palkkiot.

Kerätystä aineistosta lasketaan palkitsemisen tyypillinen taso erikokoisten yritysten toimitusjohtajille ja hallituksen jäsenille.

 

Linkki: Herrapörssiin ( Piksun Analyysit osiossa )

 

Kuvassa esimerkkinä hallituksen puheenjohtajan palkitseminen erikokoisissa yrityksissä.

 

 

Lisäksi Herrapörssissä on palkitsemislaskuri, jolla voit määrittää tyypillisen palkitsemisen tason erikokoisten yritysten toimitusjohtajille ja hallitukselle.

 

Herrapörssin tiedot keränneen Piksun kesäharjoittelija Oton havaintoja pörssiyhtiöiden palkitsemiskäytännöistä:

  • Toimitusjohtajaa palkitaan suurinpiirtein kymmenkertaisesti hallituksen puheenjohtajaan verrattuna.

  • Hallituksen puheenjohtajan palkkiot ovat usein noin kaksinkertaiset muihin hallituksen jäseniin verrattuna.

  • Hallitusten kokouspalkkiot vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon riippuen roolista hallituksessa, yrityksen koosta ja vuosipalkkion suuruudesta.

 

Kai Nyman toimii pienyritysten hallituksissa ja on sijoittajana tutustunut pörssiyritysten hallintoon. Kain kommentteja:

  • Mikroyritysten hallituksen jäsenyys nähdään enemmän “luottamustehtävänä” kuin “palkkatyönä”, eikä kaikkein pienimmissä yrityksissä hallitustyöstä usein makseta mitään. Toimitusjohtajan palkka pienimmissä yrityksissä on hyvin tapauskohtainen.

  • Suomalaisten pörssiyritysten johtajien kysyntä maailmalla on ollut vaatimatonta. Tämä puoltaa sitä näkemystä, että Suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajien palkat ovat liian suuria. Piensijoittajan saama tuotto kasvaisi hieman, jos johtoa palkittaisi kitsaammin.

  • Esimerkiksi poliitikkoihin verrattuna pörssiyritysten toimitusjohtajien palkat ovat huomattavan korkeita.

  • Hallitusten palkkiot voisivat olla jopa korkeampia niissä tapauksissa, joissa hallitus tuo merkittävää lisäarvoa yritysjärjestelyihin ja yrityksen strategiaan.

Related Posts