Huippuansioihin pääsee juomalla 2.6 drinkkiä päivässä

Aalto korkeakoulun (Wave High School) Kauppakorkeakoulussa on tehty lopputyö suomalaisten alkoholinkäytön ja ansioiden välisestä suhteesta. Tutkimuksen aineistona on ollut suomalainen juomatapatutkimus 2008, johon on yhdistetty verottajalta saatuja ansiotietoja.

Tutkimuksen korrelaatioanalyysissä on todettu vahvoja korrelaatioita juomatapojen ja tulojen kesken. Absolutistit ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin alkoholin kohtuukäyttäjät, samoin vähemmän ansaitsevat suurkuluttajat. Kokonaisuutena alkoholin käytön ja tulojen välinen suhde noudattaa käänteistä u-käyrää. Tulot maksimoituvat eri sukupuolilla eri juomamääriin: Miehillä (keskimäärin) 2,6 päivittäisen alkoholiannoksen ja naisilla 1,2 päivittäisen annoksen kohdalla .

Ohessa kuvaajana tulojen ja keskimääräisen alkohololinkulutuksen välinen riippuvuus miehillä, kulutus cl vuodessa. The Relationship between Alcohol Use and Earnings in Finland

Myös suosikkijuomalla oli vaikutusta tuloihin: Viininjuojilla puolestaan oli 5 % suuremmat tulot kuin oluenjuojilla ja 15 % suuremmat tulot kuin alkoholin yleiskäyttäjillä.

Tutkimuksen tekijä lopettaa tiivistelmänsä toteamalla: Kaiken kaikkiaan tutkielman tulokset osoittavat, että kohtuullisesti alkoholia juovilla on suurimmat tulot.

2 thoughts on “Huippuansioihin pääsee juomalla 2.6 drinkkiä päivässä

  1. Hauska tutkimus

    Tuo lienee niitä tutkimuksia, joissa syy-yhteys kulkee niinpäin, että tulot vaikuttavat tietyllä tavalla juomakulttuuriin. Ja juomattomuus mm on niitä käytöstapoja, jotka eivät edistä sosiaalista nousua, koska juomattomuus toimii herkästi eristävänä piirteenä yhteisösssä, jossa juomista edes jossain mitassa harrastetaan. I don´t trust any bastard who does not drink, kuten Humphrey Bogart tunnetusti murjaisi.

     Omasta puolesta voin kyllä vakuuttaa tutkimuksen pitävän siltä osin täysin paikkansa, että mitä paremmin pärjää vaikkapa pörssissä, sen laadukkaampia juomia kurkusta valuu. Ja toisinpäin.

    Mutta en ole huomannut, että kaljan vaihtaminen konjakkiin parantaisi sinänsä sijoitusnenää, jos semmoista olisi joskus tullut kokeiltua. Voi käydä toisinpäinkin: jos kulut kasvavat töräsyksen myötä, saatat menettää kylmähermoisuutesi sijoituspäätöksissä, kun olisi pakko tehdä tiliä. Scared money is loosing money.

    Heikki

Comments are closed.

Related Posts