ICT:n suurin tuottavuusvaikutus on vielä tulossa

Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on merkittävin Suomen talouskasvuun 15 viime vuoden aikana vaikuttanut yksittäinen tekijä. Myös tuleva talouskasvu on suuresti riippuvainen ICT:stä ja sen mahdollistamien ratkaisujen hyödyntämisestä. Näin arvioi professori Matti Pohjola ICT:n ja digitalisaation kansantaloudellista tuottavuusvaikutusta tarkastelevassa raportissaan.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Matti Pohjola selvitti Teknologiateollisuus ry:n toimeksiannosta, miten ICT on vaikuttanut työn tuottavuuden ja kokonaistuotannon kasvuun Suomessa ja millaisia tulevat vaikutukset voisivat olla. Tutkimusraportti Suomi uuteen nousuun – ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä julkistettiin tänään.

Suomen teollisuuden tuottavuuskasvun "resepti" on ollut elektroniikkateollisuuden vuonna 2008 alkaneen romahduksen jälkeen hukassa. Pohjolan tutkimuksen mukaan kyseinen resepti voidaan kuitenkin löytää ICT:n avulla, sillä ICT:n suurin tuottavuusvaikutus on vielä kokematta.

– Työn tuottavuuden kasvu tulee teknologian – erityisesti yleiskäyttöisen teknologian – kehityksestä. Tieto- ja viestintäteknologia on oman aikamme sähkö, Pohjola huomauttaa.

Pohjola kiteyttää raportin pääviestit seuraavasti:

  1. Suomen talouskriisin ydin: työn tuottavuuden kasvu on pysähtynyt.
  2. ICT on luonut puolet työn tuottavuuden kasvusta vuosina 1998–2013 ja ylläpitää sitä edelleen.
  3. ICT:n nopea kehitys laskee hintoja – kehitys jatkuu pitkälle tulevaisuuteen.
  4. Pelkkä tieto- ja viestintäteknologiaan investointi ei ratkaise ongelmia.
  5. Tuottavuuden kasvun vahvistamiseksi tarvitaan muutoksia toimintatavoissa.
  6. ICT:n kasvuvaikutus ei ole ohi, vaan paras on vielä kokematta.
  7. Suomessa on hyvät valmiudet tuottavuuden kasvattamiseen digitalisaatiota hyödyntämällä.
  8. Talouspolitiikan on vahvistettava osaamista ja edistettävä tehokkuutta.

Teollinen internet kasvun kiihdyttäjäksi

Kansainvälisten vertailujen perusteella Suomen digivalmiudet ovat erinomaiset. Vahvuudet ovat eräillä teollisilla aloilla, tietojenkäsittelypalveluissa sekä liike-elämän palveluissa. Monilla niistä käytetään paljon tieto- ja viestintäteknologiaa. Tämä on talouden uuden kasvun kannalta lupaavaa, sillä teollisuuden menestyminen perustuu tulevaisuudessa tavaranvalmistuksen ja digitaalisen palvelutuotannon yhdistymiseen teollisessa internetissä.

– Matti Pohjolan raportti osoittaa, että tuottavuuden kasvuvauhtia on mahdollista kiihdyttää. Tuottavuushyötyjen konkretisoimiseksi digitalisoitumisen merkitys on ymmärrettävä sekä talouspolitiikan päätöksenteossa että yritysten strategiavalinnoissa, Teknologiateollisuuden Sähkö- ja tietoalojen johtaja Jukka Viitasaari korostaa.

Suomi teollisen internetin kärkeen

Tutkimus osoittaa, että teollinen internet voi kiihdyttää työn tuottavuutta yhtä paljon kuin tieto- ja viestintäteknologia 1990–2000-luvuilla.

Digitaalisten ratkaisujen avulla teollisuusyritykset voivat parantaa tuottavuuttaan ja tuotteidensa kilpailukykyä sekä kehittää uusia liiketoimintamalleja ja palveluliiketoimintaa.

– Teollinen internet on erityisesti Suomelle suuri mahdollisuus, koska meillä on vahvaa teknologiaosaamista antureista pilviratkaisuihin ja tietoturvaan, sekä juuri oikeanlaisia yrityksiä, Viitasaari sanoo.

Teollinen internet vaatii onnistuakseen avoimuutta ja luottamusta erikokoisten ja eri toimialojen yritysten kesken. Kemppi Oy:n toimitusjohtaja Anssi Rantasalo esitteli oman yrityksensä teollisen internetin ideologiaa julkistustilaisuudessa.

– Teollisen internetin mahdollisuuksia on tarkasteltava sekä oman toiminnan kehittämisen että toisaalta asiakasyritysten tuottavuuden parantamisen näkökulmista, Rantasalo painotti.

Related Posts