Joukkolainamarkkinat tuomassa pörssin ulkopuolisen PK- sektorin sijoittajan ulottuville

Pienten yritysten rahoitustarpeita palvelemaan on syntymässä kevennetty joukkovelkakirjamarkkina joukkovelkakirja tyyppistä sijoittamista varten. PK- sektorin yrityksiin sijoittaminen tulee nyt järjevillä ehdoilla tavallisen sijoittajan ulottuville.

PK- sektorin joukkolainamarkkinoilla tapahtuu kehitystä

Pienten yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittämisessä tapahtuu seuraavia asioita:

  1. NASDAQ OMX on avannut pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetun First North -joukkovelkakirja markkinapaikan, joka tarjoaa yhtiöille kevyemmillä vaatimuksilla ja velvoitteilla samat palvelut kuin päämarkkinalla.  Ohessa Lauri Rosendahlin, NASDAQ OMX Helsingin toimitusjohtajan tietopaketti aiheesta.
  2. Valtiovalta on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen, joka parantaa joukkolainasijoittajan asemaa tavalla, joka tekee markkinoista kaikin puolin toimivia. Lainanantajia edustamaan on tulossa niin sanottu joukkolainojen edustaja (englanniksi bondholder trustee). Edustaja toimii kaikkien joukkolainanhaltijoiden edun mukaisesti. Tällä menettelyllä varmistetaan, että pienetkin lainanantajat pystyvät riitatilanteissa (esim. konkurssi) ajamaan etuaan ja että tuo edunvalvonta on valmiiksi rakennettu osaksi järjestelmää. Lainsäädäntötyö on kesken ja valtiovarainministeriö pyytää arvioon lausuntoja perjantaihin 22.8.2014 mennessä.

Pörssin ulkopuoliseen PK- sektoriin kannattaa sijoittaa joukkovelkakirjamarkkinan kautta

Pieniin yhtiöihin sijoittaminen on pienen- ja keskisuuren- sijoittajan osalta turvallisempaa, jos sijoittaminen tehdän joukkovelkakirjamarkkinoiden kautta:

  • Rahojen takaisin saaminen on yhtiön konkurssin yhteydessä turvatumpaa. Joukkovelkakirjojen haltiat saavat omansa pois ennen osakkeenomistajia taikka muita oman pääoman muotoista rahoitusta antaneiden.
  • Velkakirjojen ehdot ovat selkeitä ja yksinkertaisia (korko ja takaisinmaksupäivä) verrattuna pienten yritysten osakkeisiin, joiden ehdot määräytyvät yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksissa.
  • Velkakirjat ovat likvideitä papereita, joille löytyy tyypillisesi aina jokin hinta, kun taas pienten yritysten osakkeita on monasti erittäin vaikea myydä.

 

Related Posts