Kehittyvien maiden joukkolainoissa on piileviä riskejä

Nebojsa Dimic tarkastelee väitöskirjassaan ”Essays on Emerging Market Finance” kehittyvien markkinoiden tärkeimpien omaisuusluokkien riskisyyttä ja ominaispiirteitä. Klassisen finanssiteorian mukaan markkinaturbulenssin aikaan sijoittajat korvaavat riskisempiä omaisuusluokkia kuten esimerkiksi osakkeita turvallisemmilla omaisuusluokilla kuten joukkovelkakirjalainoilla. Kehittyvillä markkinoilla tämä yhteys on kuitenkin toisenlainen.

Dimic esittää väitöstutkimuksessaan, että kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoja ei tulisi pitää turvallisina sijoituksina suhteessa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoilla on osakkeille tyypillisiä ominaispiirteitä ja ne ovat siten todellisuudessa paljon riskisempiä kuin teorian mukaan voisi olettaa.

Kehittyvien markkinoiden omaisuusluokat alttiita poliittiselle riskille

Poliittinen epävarmuus on yksi merkittävimmistä kehittyviin talouksiin vaikuttavista tekijöistä. Viime vuosien tapahtumat kuten arabikevät Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, Libyan sisällissota, vuoden 2011 mellakat Egyptissä sekä Tunisiassa, vuoden 2006 poliittinen ja sotilaallinen kriisi Thaimaassa sekä vuoden 2014 sekasorto Ukrainassa vaikuttavat kehittyviin talouksiin merkittävästi.

– Havaitsin että keskushallinnon toimilla, mikä on yksi poliittisen riskin lähteistä, on negatiivinen ja yhtäläinen vaikutus osakemarkkinoiden tuottoihin sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla. Sen sijaan etnisiin jännitteisiin liittyvällä poliittisella riskillä on negatiivinen vaikutus osakemarkkinoiden tuottoihin vain kehittyvillä markkinoilla, Dimic sanoo.

Tämä tarkoittaa, että kehittyvillä markkinoilla väestön rodullinen, kansallinen tai kielellinen jakautuneisuus voivat näkyä heikompina tuottoina osakemarkkinoilla.

Dimic havaitsi myös väitöskirjassaan, että kansainvälisten sijoittajien on erittäin tärkeä ottaa huomioon korruptioon, demokraattisen hallinnon vaihtumiseen sekä sijoitusprofiiliin liittyvät riskit, sillä niillä on negatiivinen vaikutus kehittyvien markkinoiden omaisuusluokkiin.

 

Related Posts