Kesämyrsky vesilasissa

Prof. Hiilamo esiintyi MTV:n ohjelmassa. Jouko Marttila kommentoi asiaa blogissaan, johon Hiilamo vastasi kohtalaisen hiiltyneesti. MTV:hen hän toimitti paljon kohteliaamman vastineen, jossa totesi , ettei ehdottanut 65 %:n perintöveroa, ”vaikka moraalisesti veron korottaminen olisikin luontevinta” Hiilamon mielestä. Mikähän hänen kantansa nyt oikeastaan on? Millainen opinnäyte asiasta pitäisi tehdä?

Koska olen valitettavasti opiskellut sosiaalipolitiikkaa, eräitä huomautuksia:

-Valtiosääntömme ei tunne erikseen mitään professorin ehdottamista, vaan ainoastaan hallituksen esityksiä.

-Hiilamo on itse työskennellyt tv:ssä, joten voi ihmetellä, luuleeko hän MTV:n olevan kiinnostunut jonkun Atkinsonin ajatuksista?

-Tehdään ajatuskoe. Oletetaan, että ajatushautomo Suomen Perusta julkaisee 60 sivua erään itävaltalaiskorpraalin ajatuksia. Huomattaisiinko silloinkin, ettei kukaan kannata mitään?

-TaY:n kanslerin Jorma Sipilän kirjassa ”Sosiaalipolitiikka” (kurssikirja) esitetään s:lla 108,  että hoitoa tulisi ennemmin  antaa ”työläisille” kuin koroillaan eläjille. Käsitys on melkoisessa ristiriidassa nykylinjan kanssa, jossa hoitoa pitää antaa Suomessa kaikille paperittomillekin. Koroillaan eläjät tuskin ovat sosiaalitoimen suurin päänsärky.

Hiilamon oppituolin ex-haltija J-P Roos puolestaan on julkaissut kirjan ”Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointisuunnittelu Neuvostoliitossa”, jossa todistetaan NL:n sosiaalipolitiikan toimineen hienosti 1970-luvulla. Lähteinä on käytetty Leninin ja Marxin kirjoituksia, vaikka ko. henkilöt kuolivat jo paljon aikaisemmin, mutta pystyivät haudankin takaa todistamaan NL:n erinomaisuutta.

Tällaisin opein sosiaalipolitiikkaa on opetettu ja lopputuloksen näkee linkissä. Rauma saisi valtiolta jopa korvauksen taksikyydeistä, muttei viitsi niitä sotaveteraanille antaa, koska tämä on tapellut rauhantahtoista NL:a vastaan.

Olisiko Hiilamon oppiaineen syytä arvioida suhdettaan tällaisiin opinkappaleisiin? Etenkin se tuntuu oppiainetta vaivaavan, että vähemmän mietitään ihmisten tilapäistä tukemista takaisin työelämään ja enemmän varakkaiden rankaisemista. Kansleri Sipilä kirjansa mukaan olisi valmis ulottamaan tämän varakkaiden terveyden uhraamiseen NL:n parhaitten perinteiden mukaan.

Related Posts