LähiTapiola suosittelee osakkeita ja riskisempiä korkosijoituksia

Sijoitusmarkkinoilla kiihtyvän suhdannekasvun vaihe on alkuvuoden ajan tukenut osakemarkkinoiden nousua. Arvostusten karkaaminen liian korkeiksi on yksi tulevaisuuden riskitekijöistä, mutta LähiTapiolan ekonomistin Timo Vesalan mukaan vielä on liian aikaista puhua osakkeiden hintakuplasta. Vesala kuitenkin muistuttaa, että nopeasti parantuneet odotukset luovat tilaa myös pettymyksille sijoitusmarkkinoilla ja samanaikaisesti poliittiset riskit ovat tiivistymässä.

Maailmantalous elpyy nyt laaja-alaisemmin kuin kertaakaan vuoden 2010 jälkeen. Erityisen myönteistä Timo Vesalan mukaan maailmantalouden elpymisessä on, ettei Kiinan talouskasvu ole enää merkittävästi hidastumassa, vaan kasvu näyttäisi vakiintuvan 6,5-7 prosentin tuntumaan. Kohentuneiden makrolukujen vanavedessä myös yleinen talousluottamus on selvästi vahvistunut.  

Yllättävän positiivisen kehityksen kääntöpuoli on Vesalan mukaan se, että nopeasti parantunut odotusilmapiiri luo tilaa myös pettymyksille. Samanaikaisesti poliittiset riskit ovat kevättä kohden tiivistymässä.

-Ehkä suurin toimintaympäristöön liittyvä riski on Donald Trumpin presidenttiys, mutta myös Brexit-neuvotteluihin ja lukuisiin vaaleihin valmistautuvassa Euroopassa riittää haasteita. Euroopan vaaleista tärkeimmät käydään Ranskassa. Marine Le Penin voitto presidenttikilvassa näyttää toistaiseksi epätodennäköiseltä, mutta sen seuraukset EU:lle olisivat katastrofaaliset, Vesala sanoo.

Suurimmat arvostusriskit vähäriskisissä korkosijoituksissa, osakkeiden hintakuplasta ei voida vielä puhua

Sijoitusmarkkinoilla kiihtyvän kasvun suhdannevaihe suosii yleensä riskinottoa ja osakemarkkinoiden nousutrendi onkin jatkunut alkuvuoden ajan vahvana. Arvostusten karkaaminen liian korkeiksi on yksi tulevaisuuden riskitekijöistä, mutta Vesalan mukaan vielä on liian aikaista puhua osakkeiden hintakuplasta.

-Arvostusriskit ovat mielestämme nyt suurimmillaan vähäriskisissä korkosijoituksissa. Kiinnostavia mahdollisuuksia löytyy edelleen sekä osakemarkkinoilta että riskipitoisemmista korkosijoituksista.

Korkotason lasku on Vesalan mukaan laaja-alaisesti alentanut sijoittamisen tuotto-odotuksia. Päästäkseen 90-luvun ja 2000-luvun alun tuottoprosentteihin olisi sijoittajan nyt otettava huomattavasti enemmän riskiä.

-Itselle sopivan tuotto-riski-suhteen ylläpitämiseksi on perinteisten osake- ja korkosijoitusten rinnalle hyvä harkita myös uudenlaisia sijoituskohteita, kuten kiinteistöjä ja muita vaihtoehtoisia omaisuusluokkia.

Related Posts