Mario Draghi lupsi, että keskuspankki jatkaa kevyttä rahapolitiikkaa pitkälle tulevaisuuteen

Euroopan Keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi kertoi, että saavuttaakseen keskipitkällä aikavälillä lähes 2% inflaatiotason Euroopan keskuspankki on tämänpäiväisessä kokouksessaan tehnyt seuraavat rahamarkkinoiden kevennykset:

  • Euroopan Keskuspankki (ECB / EKP) jatkaa, 60Mrd€/kk, osto-ohjelmaa ainakin maaliskuulle 2017 ja keventää tällä tavalla raha-markkinoita edelleen. Ohjelmaan kelpuutetaan jatkossa myös paikallishallintojen lainapaperit. 
  • Lyhyen keskuspankkirahan hinta pidetään nykyisellä 0,05% … 0,3% tasolla. Keskuspankkitalletusten korkoa lasketaan -0,3% tasolle.

Inflaatio kiihtyy vuoteen 2017 mennessä 1,6% tasolle

Kaikista toimista huolimatta on olemassa kohtuullinen riski, että inflaatiotavoitetta ei saavuteta. Euroopan keskuspankki uskoo kuitenkin, että sen keskeinen tavoite, inflaatio, kiihtyy tämän vuoden 0,1% tasosta ensi vuonna 1,0% ja vuonna 2017 jo 1,6% tasolle.

Euroalueen talouskasvu piristyy 1,7% vauhtiin

Euroalueen talouskasvu on viimeisten kvartaalien aikana ollut 0,3…0,4%/kvartaali tasolla. Uskomme että talouden piristyminen jatkuu tämän vuoden viimeisen kvartaalin aikana ja ensi vuoden talouskasvu tulisi olemaan 1,5% ja vuonna 2016 jo 1,7%.

Kasvua tukevat nyt tehtävät ja aiemmin tehdyt investointeja tukevat rahamarkkinoiden kevennykset, valtioissa tehdyt rakenteelliset muutokset sekä kulutuskysyntää tukeva alhainen öljyn hinta. Euroalueen talouskasvunäkymiä painavat kehittyvien maiden laimentunut kulutuskysyntä ja maailmantalouden heikko kasvu sekä joidenkin maiden hitaus tarttua rakenteellisiin uudistuksiin.

Suurimmat riskit eivät ole enää Euroalueen sisäisiä – geopolitiikka on suurempi riski

Kasvuun liittyvät suurimmat riskit liittyvät maailmantalouden kasvunäkymiin ja geopolitiikkaan liittyviin epävarmuustekijöihin. Geopoliittiset riskit voivat realisoitua ja johtaa toimintaympäristömme oleelliseen heikentymiseen.

Mitä tämä tarkoittaa sijoittajalle? (piksu toimituksen havaintoja)

Sijoittajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että:

  • Eurooppa voi olla järkevä sijoituskohde; alueen sisäiset riskit ovat pienentyneet ja talouskasvu kohtuullista
  • Geopoliittisten riskien ja maailman talouskasvuun liittyvien epävarmuustekijöiden realisoitumista täytyy seurata entistä tarkemmin – niistä voi tulla yllätyksiä

 

 

 

Related Posts