MTK: Kaupan vapautuminen uhkaa Suomen maataloustuotantoa

MTK: EU ja Etelä-Amerikan Mercosur-ryhmä neuvottelevat keskinäisen kaupankäyntinsä vapauttamisesta. EU valmistelee parhaillaan neuvottelutarjoustaan. Mercosur-neuvottelut ovat suuri uhka Suomen maataloudelle.

Mercosur-maat Brasilia, Argentiina, Uruguay ja Paraguay ovat suuria maataloustuottajia. Noin 80 % EU:n naudanlihan ja kaksi kolmasosaa siipikarjanlihan tuonnista tulee Mercosur-maista. Lisäksi puolet yhteisössä käytettävästä valkuaisrehun raaka-aineesta on peräisin näistä maista. Mercosur-maiden keskeinen tavoite kauppaneuvotteluissa onkin maataloustuotteiden kaupan vapauttaminen.

Mercosur-maissa tuotantoon liittyvät standardit ovat alhaiset. Maataloustuotteiden tuonnin vapauttaminen Mercosur-maista johtaisi siihen, että kuluttajat eivät tietäisi, miten heidän ostamansa liha on tuotettu.

Mercosur-maissa tuotantokustannukset ovat alhaiset, mikä johtuu mm. EU:ta alemmasta työvoimakustannuksesta ja maan hinnasta. Ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvät vaatimukset ovat vähäiset. Eläinten rehuissa käytetään antibiootteja kasvun edistämiseen.

Mercosurissa naudanlihan tuottajahinta on vain puolet EU:n tuottajien saamasta hinnasta. Jos tuonti Mercosurista avataan, naudanlihan tuottajahinnat voivat Suomessa pahimmillaan alentua puoleen nykyisestä. Tällöin oma kansallinen ruoan tuotantomme on vaakalaudalla. Kyse ei ole vain lihantuotannosta vaan maamme koko maataloudesta ja elintarvikesektorista.

– Toivomme, että päättäjämme ymmärtävät kauppaneuvottelujen tärkeyden kansalliselle ruoan tuotannollemme ja ruokaturvalle, korostaa MTK:n Brysselin toimiston johtaja Tapio Kytölä.

– EU:ssa joka kuudes työpaikka on joko suoraan tai välillisesti sidoksissa omaan maatalouteen, EU:n maataloustuottajien ja maatalousosuuskuntien järjestön Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen muistuttaa.

Lihantuotannon kannattavuus Suomen maatiloilla on viimeisten kuukausien ajan heikentynyt viljan ja rehun hinnan noustua voimakkaasti. Kustannustason nousua ei ole pystytty siirtämään kuluttajahintoihin. Mikäli halvan eteläamerikkalaisen naudan, sian- ja siipikarjanlihan tuonti EU-alueelle vapautuisi nykyisestä, olisivat seuraukset Suomen maataloudelle pahimmillaan katastrofaaliset.

– Monet lihatilat Suomessa ovat taloudellisesti erittäin tiukoilla. Pienikin tuottajahintatason lasku nykyisellä toiminnan kannattavuustasolla johtaisi maassamme kestämättömään tilanteeseen. Tuottajahinnan laskusta kärsisivät eniten toimintaansa laajentaneet tilat, joiden pitäisi päinvastoin hyötyä maatalouden rakennekehityksestä, sanoo MTK:n kotieläinasiamies Jukka Rantala.

Lihantuotannon merkittävä väheneminen Suomessa ja EU:ssa vähentäisi myös viljanviljelyä eläinrehun kysynnän vähentyessä. Maataloustuotteiden tuonnin merkittävä vapauttaminen Mercosur-maista tekisi maataloustuotannosta koko EU:ssa hyvin riskialtista ja kannattamatonta ja lisäisi maataloustuotteiden maailmanmarkkinahintojen heilahteluja.

One thought on “MTK: Kaupan vapautuminen uhkaa Suomen maataloustuotantoa

  1. Hinnat puolittuvat – kammottava uhka

    Tuosta MTK:n uutisesta ”Jos tuonti Mercosurista avataan, naudanlihan tuottajahinnat voivat Suomessa pahimmillaan alentua puoleen nykyisestä”.
    Onpa kammottava uhka näin kuluttajan kannalta.
    Aidosti suurempi ja vakavampi uhka on maataloustuet, jotka nostavat paitsi verojamme myös maataloustuotteiden hintoja.

Comments are closed.

Related Posts