Osakekurssin tukitasot aiheutuvat suursijoittajien tavasta toimia

Moni on huomannut, että tietyn osakkeen kurssi pysyttelee usein pidempiä aikoja tiettyjen ylä- ja ala- tukitasojen välissä. Mikä on syy tälle ilmiölle?

Osakkeen kurssin kunnoittamat ylä- ja ala- tukitasot johtuvat suuromistajien, Suomen tapauksessa lähinnä eläkevakuutusyhtiöiden tavasta tehdä sijoituspäätöksiä. Suursijoittajat arvioivat määrävälein järkevän osto- ja myynti- hinnan. Nämä ovat hintoja, joilla suursijoittaja on valmis vähentämään tai lisäämään omistustaan. Näistä osto- ja myynti- tasoista muodostuu osakekurssin kulloinenkin vaihteluväli. 

Nokian kurssi ja sen tukitasot viimeisen vuoden ajalta (Kurssihistorian lähde: Nokia)

Suurisijoittajat perustavat päätöksensä suurelta osin kvartaaliraporttien antamiin tulostietoihin. Vaihteluväli muuttuukin usein kvartaalituloksen julkaisemista seuraavan kuukauden aikana pysyäkseen suurin piirtein samana koko seuraavan kvartaalin ajan.

Vaihteluvälin (suursijoittajien käyttämän myynti- ja osto- laidan) muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät:

  • kvartaaliraportin perusteella laskettavat tunnusluvut (esim. Price/Eearning, Price/Sales ja Price/Book)
  • yrityksen ja toimialan kasvunäkymät
  • korkoinstrumenteista kulloinkin saatava vaihtoehtoinen tuotto ja korkomarkkinoiden näkymät
  • suhdannetilanne
  • vakuutusyhtiön omistusosuus  (vakuutusyhtiöt pyrkivät laajaan hajautukseen ja tasaiseen tuottoon; minkään yksittäisen sijoituksen osuus ei voi kasvaa liian suureksi tai supistua liian pieneksi)

Suursijoittajan tekemät sisäiset päätökset eivät näy pörssissä välittömästi. Esimerkiksi eläkevakuutusyhtiö antaa toimeksiannon meklarille, jolle annetaan mahdollisesti kuukausi aikaa toteuttaa päätetty linjanmuutos.  Syynä hitauteen ovat osakemäärien valtaisa koko, joita näillä kaupoilla liikutellaan. Suurta määrää osakkeita ei ole järkevä myydä tai ostaa kerralla. Kannattaa toimia verkkaisesti. Tässä suhteessa piensijoittaja on eläkevakuutusyhtiötä paremmassa asemassa – pieni ja ketterä voi reagoida nopeasti.

 

Related Posts