Osakemarkkinat uskovat lyhyeen taantumaan

Saksalainen IFO instituutti on Saksan suhdannekellon ohella ryhtynyt julkaisemaan kvartaaleittain mitattavaa maailmantalouden tilannetta heijastelevaa suhdannekelloa. Suhdannekello visualisoi kahta maailmanlaajuista mittaustulosta: odotuksia tulevasta ja makrotaloden tilannetta.

Maailmantalouden suhdannekello (Lähde: IFO)

Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

 
Pirteästi viime lopputalveen asti nousuun lähtenyt kello kääntyi keväällä ja alkukesällä kohti laskusuhdannetta ja pörssikurssit lähtivät nekin samalla laskuun. Suhdannekellon kääntyminen kohti taantumaa aiheutui Euroalueen velkakriisistä joka näkyy sekä heikentyneinä odotuksina että talouden hidastumisena.

Markkinat tuntuvat uskovan lyhyeen taantumaan. Pörssikurssit ovat kesällä lähteneet nousuun ennakoiden omalta osaltaan, puolen vuoden päähän, ensi vuoden vaihteelle ajoittuvaa käännettä. Mutta markkinoiden on vaikea ennakoida poukkoilevasta poliittisesta päätöksenteosta aiheutuvia käänteitä. Esimerkiksi kevään käänne kohti huonompaa ei näkynyt etukäteen markkinareaktioina. Tilanne tuli yllätyksenä. Markkinat ovat sen sijaan melko taitavia ennustamaan makrotalouden lainalaisuuksista aiheutuvia ennustettavia asioita. Toivottavasti syksy menee ennustettavasti, talouden lainalaisuuksien mukaisella totutulla tavalla.

Related Posts