Osakkeet edullisia; matala korkotaso nostaa kursseja

Globaalien osakesektorien arvostustasot näyttäisivät olevan kohtuullisia kuten oheisesta iShares pankin tuottamista tiedoista voimme havaita. Hinnan suhde tulokseen (P/E – suhde) on välillä 12…20, joka on edullinen arvostustaso, kun korot ovat vielä pitkään matalalla tasolla eikä rahalle saa kunnon tuottoa muualta. Osakkeet ovat näillä hinnoilla järkevä vaihtoehto.

Tiedot on laskettu 30.10 ja sisältävät valtaosan kolmannen kvartaalin tuloksista. Tunnusluvut on laskettu viimeisen 12 kuukauden tulosten perusteella eivätkä sisällä subjektiivista arviota.

P/E= Pörssiarvon suhde tulokseen

P/B= Pörssiarvon suhde yrityksen omaisuuteen

Beta= Korrelaatio osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen

Muita korkeammalle arvostettujen kulutustavara-, terveydenhuolto- sektorien korkeahkot tasot johtuvat tilanteesta. Monet ovat siirtäneet laman pelossa sijoituksiaan näihin protektiivisiin sektoreihin.

Metsäsektorin korkea arvo taas johtuu joko siitä että markkinat eivät ole vielä ehtineet reagoida metsäteollisuuden ylikapasiteettiin tai sitten markkinat yksinkertaisesti luottavat metsäteollisuuden kykyyn uudistua ja laittaa taloutensa kuntoon.

Pankki ja rahoitus-sektorin osakkeet ovat edullisia. Markkinat ovat reagoineet epäluulolla pankkisektorin mahdollisuuksiin tehdä voittoa olosuhteissa, joissa suuret velalliset (Kreikka, Italia,……) ajautuvat tai uhkaavat ajautua maksukyvyttömiksi. Epäluulo on tarttunut sellaisiinkin pankkeihin, joilla ei ole taseessaan nyt välittömästi kaatumassa olevien valtioiden velkapapereita. 

Globaalien sektorien kurssikehitys viimeisen kolmen vuoden ajalta (Lähde: Google)

One thought on “Osakkeet edullisia; matala korkotaso nostaa kursseja

  1. iShares ei ole pankki vaan

    iShares ei ole pankki vaan myös Suomessa toimiva maailman johtava ETF-rahastoja tarjoava yhtiö, joka toimii maailman johtavan varainhoitotalon BlackRockin alla. iShares on keskittynut nimenomaan ETF-rahastojen eli pössinoteerattujen rahastojen kauppaan ja on rekisteröinyt useita kymmeniä ETF-rahastoja myös Suomessa. Lisätietoja täältä.

Comments are closed.

Related Posts