Piksun maaindeksivertailu tarjoaa työkalut maantieteelliseen hajautukseen

Piksun maaindeksivertailua on kehittetty paremmaksi. Korruptioindeksi on korvattu S&P luottoluokituksella, joka on osoittautunut luotettavaksi indikaattoriksi. 

Maaindeksisivu tarjoaa palveluja maantieteellistä hajautusta varten:

  • listan maaindeksejä seuraavista USA:ssa noteerattavista pörssinoteeratuista sijoitusrahastoista
  • maaindeksien keskenään vertailukelpoisen kurssikehityksen  (1 vk, 1 kk, 3kk, 6 kk, 1 v, 2v ja 5v aikaperiodit)
  • maakohtaiset tunnusluvut (p/e, p/b, p/s, M2 rahan määrän kasvu, vaihtotase, valuutan arvostus, luottoluokitus, väestönkasvu, reaalikorko, bkt kasvu)
  • maiden vertailu sijoituskohteena (laskettu painokertoimilla maakohtaisista tunnusluvuista)

Maaindeksien viimeisen kolmen kuukauden kehitystä on määrännyt kesänotkahdus sekä luottamuksen palautuminen Euroalueen entisten kriisimaiden osakkeisiin (alla viimeisen kolmen kuukauden kehitys). Parhaiten pärjänneiden ja luottamustaan parantaneiden joukkoon on päässyt myös Suomi.

Maaindeksien viimeisen kolmen kuukauden kehitys (Lähde: Piksu maaindeksit)

Kiinan ja sen kauppakumppaneiden (Kiina, Taiwan, Singapore, Malesia, Indonesia, Vietnam) osakkeita on painanut ennenkaikkea Kiinan talouden hindatuminen. Samasta syystä ovat joutuneet kärsimään raaka-aineiden tuottajamaat (Brasilia, Peru ja Etelä-Afrikka).

Piksun maaindeksivertailu antaa hyvän pohjan maantieteelliselle hajautukselle. Maaindeksien vertailutaulukko tarjoaa tunnusluvut ja järkevästi tunnusluvuista lasketun "ranking" listan. Sijoittajan on kuitenkin lisäksi hyvä arvioida poliittinen riski ja sen vaikutukset. Tällaiselle rikitekijälle ei ole olemassa objektiivista numeerista arvoa ja sitä ei ole siksi otettu huomioon maaindeksien ranking listaa laskettaessa. Poliittisen riskin arviointi kuuluu sijoittajalle.

Related Posts