Piksun osakelistojen ohella on hyvä olla muutakin osakevalintaa tukevaa tietoa

Piksussa julkaistaan osakelistoja, jotka laittavat pörssiosakkeita eri kriteerein paremmuusjärjestykseen. Alla 9.9.2013 tilanne, jossa mukana Timon Lista, Inderes lista ja Sergion lista.  

Piksun vertailulistojen kärkiosakkeita 9.9.2013

Kärkisijoille on päässyt monia samoja osakkeita, mutta erojakin on. Syyt eroavaisuuksiin johtuvat erilaisista kriteereistä:

  • Timo:n lista on laadittu pääasiassa toteutuneiden tunnuslukujen perusteella. Listalla ei ole mukana pankkiosakkeita. Syynä on se, että pankkien tunnusluvut eivät ole aina yhteismitallisia muiden yritysten kanssa ja siksi niitä on vaikea laittaa samaan matemaattiseen kaavaan.
  • Inderes lista perustuu osittain yritysanalyyseihin, joissa on pyritty arvioimaan tulevaa kehitystä. Menetelmä on onnistuessaan ylivoimainen, mutta siinä on piirre joka tekee siitä haavoittuvan. Yritysten näkymiä tutkii joukko analyytikkoja, ja tulokset riippuvat ainakin jossain määrin kyseistä yritystä tutkivan analyytikon tavasta tehdä työtänsä.  Mukana on siis ripaus inhimillistä tekijää.
  • Pohjoismaisiin osakkeisiin laajeneva Sergion lista ottaa fundamenttien ohella huomioon myös liiketoimintaympäristöön liittyviä tekijöitä. 

Mikä listoista antaa oikeimman kuvan? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta.  Osakepoiminta on taitolaji eikä aina toimivaa reseptiä ole. Markkinat arvostavat nousukausina kasvua ja laskukausina vahvaa kassaa. Osakesijoittamisessa on muotitrendejä. Yksi aikakausi rakastaa teknologiaa, toinen terveydenhuoltoa ja kolmas kaivoksia ja raaka-aineita.

On monta aluetta joita listat eivät kata. Ne eivät yleensä analysoi johdon päetevyyttä, toimitusjohtajan antamia tulevaisuudennäkymiä, yrityksen tietotaitopääomaa eikä työvoiman sitoutuneisuutta. Nämä ovat tärkeämpiä tekijöitä kuin listojen analysoimat kylmät luvut, ja menestyvältä sijoittajalta vaaditaan laaja-alaista yrityselämän ymmärrystä.  Vertailulistat antavat tukea valinnoille, mutta yhtä tärkeää on, että sijoittajalla on vahva tilannetaju.

 

Related Posts