Pörssiosakkeiden P/E-tunnusluku 20 on uusi normaali kehittyneillä markkinoilla

Epäilyt osakkeiden hintakuplasta ovat ennen aikaisia. Epäilijät perustelevat näkemystään kehittyneiden markkinoiden osakkeiden kohonneilla hinnoilla, jotka nostavat osakearvostuksessa ehkä eniten käytettyä osakkeen P (price)/E (earnings)-tunnuslukua perinteisestä arvosta 15 tällä hetkellä vallitsevaan arvoon 20.

P/E-tunnuslukua paremman käsityksen osakkeen arvontuotosta  antaa sen käänteisarvo E/P, eli osakkeen tulostuotto. P/E arvolla 20 osakkeen tulostuotto on 5%, mikä nykyisessä korkomarkkinatilanteessa on useimmille meistä kelpo tuotto, edellyttäen, että yhtiö osakkeen takana on vakavarainen ja kilpailukykyinen laatuyhtiö. Riskittömän koron mataessa lähellä nollaa, on institutionaaliset sijoittajat pakotettuja tulkitsemaan laatuyhtiöiden osakkeet ”riskittöminä” 2-3%:n vuosituottoinstrumentteinä.

Sijoittajan asettama tuottovaatimus yhtiön osakkeelle on perinteisesti:

TV = RT + ß x RP, missä

TV = tuottovaatimus, RT = riskitön tuotto, ß   = osakkeen beeta-kerroin ja RP = osakemarkkinoiden riskipreemio.

Kun tähän yhtälöön sijoitetaan RT ≈ 0%, ß ≈ 1 ja RP ≈ 4,5%, saadaan tuottovaatimukseksi noin 4,5% , mikä vastaa P/E-tunnuslukuarvoa 22.

Euroopan ja Japanin keskuspankkien rahanpainanta finanssisektorille ja sijoitusvaihtoehtojen puute ajaa laatuyhtiöiden P/E-tunnuslukuja yhä ylöspäin.

 

Related Posts