PwC: Yritysjärjestelyjen avulla syntyy Euroopanlaajuisia yhden asian osaajia

Talous

Yrityksen omistajien intresseissä on rakentaa yritysjärjestelyjen (englanniksi M&A) avulla toimivampia yrityskokonaisuuksia.  Tässä tehtävässä omistajia auttaa yrityksen toimiva johto sekä johdon tai hallituksen palkkaamat yritysjärjestelyihin erikoistuneet palvelutarjoajat kuten esimerkiksi PwC, Deloitte, KPMG, Ernst & Young,…

Yritysjärjestelyjä tehdään monenlaisista syistä:

  • Yrityksen erillisistä liiketoimintayksiköistä on perusteltua tehdä omia yrityksiään silloin, kun synergiat muuhun konserniin ovat ohuet ja varsinkin jos asiakaskunta on erillinen.
  • Monen pienen yrityksen on vaikeaa rakentaa maailmanlaajuista myyntiorganisaatiota, ja silloin voi olla perusteltua siirtää pieni yritys osaksi sellaista organisaatiota jolla jo on tuo maailmanlaajuinen verkosto.
  • Joskus on järkevää koota pienet saman alan yritykset yhteen konserniin, ja hyödyntää tästä syntyvät synergiaedut.
  • Yritys voi joutua taloudellisiin vaikeuksiin, jolloin voi olla järkevää liittää yritys tai sen osa taseeltaan vahvempaan toimijaan.
  • Ankkuriomistajien kannattaa olla tarkkana, ettei yrityksen toimiva johto parantele omia tulospalkkioitaan kalliilla yritysjärjestelyillä. Yrityskaupoilla voidaan viritellä yrityksen tunnuslukuja kuten liikevaihtoa, voittoa ja oman pääoman määrää tavalla, joka näyttää tunnuslukujen valossa hyvältä, mutta on pitkän päälle yritykselle vahingoksi. Omistaja-arvoa edistävä hallitustyöskentely estää tämän tyyppiset väärinkäytökset.

PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) tekemä ”Finnish M&A market” raportti  antaa kuvaa Suomen yritysjärjestelyistä:

  • Yrityksistä ja niiden osista tehdyt julkiset ja muut ostotarjoukset lisääntyvät.  Yritysten edullinen markkinahinta (esim. pörssikurssi) ja se, että ostajia on vielä vähän liikkeellä kertoo, että nyt on ostajan markkinat.  Halpaa on tarjolla. Julkisia ostotarjouksia on tänä vuonna tehty keskimäärin 42% preemiolla suhteessa markkinahintaan.
  • Pörssiyhtiöistä tehtyjä julkisia tarjouksia ovat tehneet lähinnä ulkomaiset tahot. Kansallisia kauppoja on tehty vähemmän. Tämä on tyypillistä ja kertoo lähinnä siitä, että suomalaiset yritykset kansainvälistyvät ostamalla ulkomaalaisia ja vastavuoroisesti ulkomaalaiset ostavat Suomesta markkinaa tms..
  • Yritykset ovat viime aikoina myyneet osiaan tai erottaneet konsernin osia pienemmiksi yhtiöiksi ja rakentaneet tällä tavalla fokusoituneita yrityksiä, joilla on terävä ja mielellään maailmanlaajuinen kilpailuetu. Tätä trendiä tukee se, että yrityksen kansainvälisestä pyörittämisestä on, kiitos sähköisten ja kehittyneiden osto-palveluiden, tullut helpompaa ja jostavampaa. Euroopan tasoista yritystä on, kiitos yhtenäisen lainsäädännön ja Euroopan tasoisten palveluyritysten, yhä helpompi pyörittää.  On yhä helpompaa ostaa sellaisia asioita kuten henkilöstöhallinto, informaatiotekniikka, teollinen tuotanto, kansainvälinen myynti, operatiivinen henkilöstö  etc…. ostopalveluna.

Lisää tietoa:PricewaterhouseCoopers Oy (PwC)

PwC on kansainvälinen liikkeenjohdon toiminteisiin tukea tarjoava palvelutoimittaja. Palveluihin kuuluvat muun muassa liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinnan palvelut ja yritysvastuupalvelut.

 

Kuvan lähde:  Pixabay

Related Posts