Rengistä Isännäksi kirjassa monia pienyritysvaltaista yhteiskuntaa edistäviä ehdotuksia

Kaija Kautto-Koivulan ja Marita Huhtaniemen kirja Rengistä Isännäksi julkaistiin jo vuonna 2006 ja siinä on edelleen paljon ajankohtaista tematiikkaa ja sellaisia aihealueita, joita mielellään nostaisin keskusteluun ja joiden edistämisestä olisi hyötyä tulevaisuudellemme. 

Kirja ennakoi jo vuonna 2006, että suuryritysvaltainen korporatiivinen Suomi tulisi kokemaan yrityskulttuurista johtuvan haaksirikon, ja että käynnistyisi prosessin, joka johtaisi meidät rakentamaan yhteiskunnalliset palvelut tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä niin, että pienten yritysten innovatiiviset ja dynaamiset verkostot tuottavat uutta kasvua. Tämä kaikki on tapahtunut.

Kirja käsittelee lisäksi niitä toimenpiteitä, joita yhteiskunnassa pitäsi tehdä, jotta tämä muutosprosessi voisi tapahtua mahdollisimman kivuttomasti ja tehokkaasti ja sitä miten Suomi voisi noilla muutoksilla saavuttaa merkittävän kilpailuaseman ja onnellisemman yhteiskunnan. Tämä muutosprosessi on yhteiskunnassamme selkeästi kesken, emmekä ole ehtineet käydä keskustelua siitä, mitä muutoksia pitäisi tehdä ja missä aikatalussa. "Rengistä isännäksi" kirja antaa tähän keskusteluun monia tuoreita lähtökohtia.

Piksussakin käytiin vielä muutama vuosi sitten paljon keskustelua tästä muutosprosessista kohti pien- ja keskisuurten yritysten verkostoitunutta innovatiivista yhteiskuntaa ja tuotiin esille niitä palveluita, joilla yhteiskunta voisi tukea muutosprosessia. Mutta sitten keskustelu sammui, kun maassa syttyi "tulipalo". Tuon kirjan kirjoittamisen aikoihin julkisen sektorin osuus BKT:stä oli alle 48% ja talous tasapainossa. Nyt julkisen sektorin osuus on 58% ja lisäksi julkinen sektori kuluttaa taas tänäkin vuonna joka kymmenennen tänä vuonna syntyvän lapsen koko elinaikaiset tulot tämän vuoden julkisen sektorin kuluihin (vastaa velanottoa). Suomessa "talo palaa" ja kaikkien kynnelle kykenevien on osallistuttava sammutustöihin. Siksi ei ole ollut mahdollisuutta nostaa edes tärkeintä kehittämiskohdetta esille. Kun talo palaa, niin kaikkien on sammutettava; jopa Tasavallan Presidentin. Olen aivan varma, että Tasavallan Presidentti ei puuttuisi asioihin, jotka eivät kuulu presidentti instituutiolle, ellei olisi pakko.

Kirjan tematiikasta on joitakin asioita jo saavutettu:

  • Viranomaisten palvelut on nyt saatavissa yhdestä paikasta internetin kautta, suomi.fi portaalista
  • Pankkitunnisteiden käyttö on yleistynyt
  • Yritysten perustaminen on entistä joustavampaa ja yritysrekisteri- ja luottotietorekisteri- palvelut on helposti saatavilla ja ELY keskukset ovat oppineet tukemaan aloittelevaa yrittämistä
  • Euroopan laajuinen maksaminen on toteutunut ja kirjanpitojärjestelmiä ollaan integroimassa kohti automaisoituvaa kirjanpito-infraa
  • Samoja tietoja ei tarvitse ilmoittaa kuin yhden kerran, viranomaisten välinen tiedonvaihto varmistaa tietojen perillemenon
  • FIBAN kaltaiset organisaatiot varmistavat, että aloittavat innovatiiviset yritykset saavat rahoitusta
  • TE toimistojen palvelut ovat kehittyneet tukemaan omaehtoista työllistymistä

 

Related Posts