Sijoittajan olosuhteista huolehtiminen johtaa kukoistavaan rahoitussektoriin

Rahoitussektori ohjaa yhteiskunnan varoja oikeisiin, tuottaviin yrityksiin ja pätevien johtajien käyttöön. Rahoitusvalta on eräs tärkeimmistä tekijöistä määräämässä tuotantorakenteen kehittymisestä ja elintärkeä koko yhteiskunnalle. Rahoitussektroimme toimii kohtuullisesti, mutta ei niin hyvin kuin meidän lähtökohdistamme olisi mahdollista. Parantamalla rahoitussektorin toimintaedellytyksiä voimme varmistaa, että meitä johdetaan oleellisimmin täältä kotimaasta käsin.

Mitkä ovat primäärit tekijät, jotka ohjaavat yrityksiä ja tuotantorakennetta?

Yhteiskunnan tuotantorakenteesta päättävät kuluttajat ja rahoitussektori

Tärkein päättävä taho on luonnollisesti kansalaiset, jotka kulutuspäätöksillään ohjaavat sitä mitä ja minkä yrityksen tai yhtieskunnallisen palvelulaitoksen tuotteita he haluavat ostaa tai käyttää. Toinen tärkeä tekijä on rahoitus. Yritystoimintaa rahoittavat sijoittajat, lainanantajat ja budjetointi, jotka kaikki tekevät päätöksiä siitä kenen haltuun he haluavat rahojaan uskoa; kuka heidän mielestään pystyy parhaiten tuottamaan lisäarvoa ja hyvinvointia.

Regulaatio luo pelisääntöjä ja mediavalta huolehtii tiedon tuottamisesta ja analysoinnista, mutta suuri osa yrityksiä ohjaavasta kovasta päätöksentekovallasta on rahoitussektorilla. Missään nimessä ei ole yhdentekevää missä ja kenen toimesta näitä oleellisia päätöksiä tehdään.

Rahoitusvalta

Rahoitusvaltaa käyttävät muun muassa seuraavat tahot:

 • pankkien yksittäisistä lainapäätöksistä vastuussa olevat henkilöt
 • vakuutusyhtiöt, joiden kautta hallinnoidaan kaikkein suurimpia suomalaisia pääomakeskittymiä
 • valtion ja kuntien budjettivallasta vastuulliset henkilöt
 • yksittäiset aktiiviset sijoittajat, jotka omilla päätöksillään osoittavat sen,  mikä yritys ansaitsee edullista rahoitusta
 • business enkelit ja suoria sijoituksia tekevät pääomasijoittajat, jotka omalla aktiivisella toiminnallaan ovat edesauttamassa sitä, että raha ja valta keskittyy sellaisille yritysjohtajille, jotka sitä osaavat yhteiseksi hyväksi käyttää

Suomalainen rahoitussektori toimii kohtuullisen hyvin

Suomalainen rahoitussektori toimii mielestäni mainettaan paremmin. Päätöksenteko on hajautettu henkiöille, jotka ovat tottuneet tekemään rahoituspäätöksiä, ja joilla on tarpeellinen tilanteeseen liittyvä tietotaito. Osa kiitoksesta kuuluu pankkien ammattimaisille lainaneuvottelijoille. Yksittäiset lainapäätökset tehdään yleensä suomalaisella paikallisella ammattitaidolla. 

Mutta suomalainen rahoitussektori voisi toimia paremmin. Esimerkin tarjoaa Lontoon City, jonka kukoistus juontaa juurensa USA:n päätökseen ("Regulation Q" ja "the Interest Equalization Tax") tiukentaa sijoitusomaisuuden verokohtelua, jonka seurauksena pääoma etsi parempia kohteita ulkomailta. Lontoo oli kielellisesti, kulttuurillisesti ja regulatoriesesti soveltuva ympäristö amerikkalaisille pankeille. Ja tämän seurauksena Lontoon City kasvoi alueeksi, jossa käytetään suurta osaa maailman rahoitukseen liittyvästä päätöksentekovoimasta.

Rahoitusvalta pysyy Suomessa kun yksittäisen sijoittajan olosuhteista huolehditaan

Meillä ei ole edellytyksiä toistaa maailman suurten finanssikeskittyimien menestystarinoita. Lähtökohtamme ovat toisenlaiset. Rahoitussektorin toimintaedellytyksistä kannattaa kuitenkin huolehtia entistä paremmin, sillä rahoitussektorin ohjausta tarvitsevan PK sektorin osuus on noussut ja meillä on tätä nykyä melko mittavia pääomia, joiden ohjauksessa tarvittaisiin osaavaa, ammattimaista rahoitussektoria.

Lähtökohta menestykselle syntyy siitä, että rahoitussektorin olosuhteet tehdään sellaisiksi, että tänne kannattaa asettua. Tämä tarkoittaa sitä että sijoittajien olosuhteista huolehditaan samoin kuin Lontoon City:ssä:

 • yksityisiä pääomia ei jatkossakaan veroteta
 • osinkojen ja korkojen verottaminen on maltillisempaa kuin muissa maissa (sijoittajan kotimaa on jatkossa yhä enemmän siellä, missä häntä kohdellaan hyvin – pääoma ja päättäjät hakeutuvat tänne, jos täällä on hyvä olla)

Rahoitussektorin viihtyvyys on ratkaisevaa sille, kuka meitä johtaa ja mistä meitä johdetaan. Olisi paljon parempi kaikille, jos johtajat olisivat täällä kotimaassa.

One thought on “Sijoittajan olosuhteista huolehtiminen johtaa kukoistavaan rahoitussektoriin

 1. suomalainen omistus

  Kyllähän suomalaiset pörssiyritykset ovat pitkälti ulkomaalaisten pääomasijoittajien omistuksessa. Se, että asuvatko rahoittajat/sijoittajat Suomessa tai Englannissa tai USA:ssa ei mielestäni ole kovin merkityksellistä. En näe suomalaisessa omistuksessa juuri mitään etuja verrattuna ulkomaiseen omistukseen. Tosin huoltovarmuuden tms. turvaamisen kannalta on fiksua, että valtio omistaa tiettyjä yrityksiä. Tosin sotatilanteessa veikkaisin, että aika kylmästi kaikki Suomen rajojen sisäpuolella oleva kapasiteetti otettaisiin valtion haltuun, jos sille olisi tarvetta. Tärkeää on pitää riittävästi tärkeää tuotantokapasiteettia Suomen rajojen sisällä.

  Rahoitussektorin kohtelu – verotus, regulaatio, jne. – vaikuttaa suoraan yritysten rahoituskustannuksiin. Eli rahoitussektorin verot lankeavat ainakin osittain yritysten ja myös työntekijöiden niskoille.

Comments are closed.

Related Posts