Sijoitusvakuutukset auttavat harvoja, mutta vahingoittavat yhteiskuntaa

Säästö ja sijoitusvakuutukset tarjoavat sijoittajalle monia etuja:

 • Vakuutuksen tuottoa verotetaan vasta vakuutusajan lopussa ja pääoman voi nostaa jo aiemmin ilman mitään veroseuraamuksia
 • Edunsaaja voi olla kuka tahansa ja tällä voidaan ohittaa esimerkiksi perintöverolakia
 • Eläkevakuutus on lähiomaisille kuolemantapauksessa perintöverovapaata tuloa aina 35'000€ saakka
 • Vakuutukseen sijoitettuja omaisuuseriä voidaan siirrellä eri sijoituskohteiden välillä ilman että siitä syntyy veroseuraamuksia. Verot lankeavat vasta vakuutusajan lopussa tai kun tuottoja nostetaan

Yksittäiselle säästäjälle sijoitusvakuutus voi olla oivallinen veronvälttelykeino, kunhan löytää kohtuuhintaisen vakuutustuotteen, joka antaa hyvät mahdollisuudet käyttää vakuutuskuoren sisällä erilaisia sijoitusmuotoja. (lisää tietoa: finanssivalvonta)

Yhteiskunnalle lain mukaiset tuotteet ovat puhtaasti vahingollisia:

 • Monet pankit ja vakuutusyhtiöt markkinoivat näitä tuotteita keinona kiertää veroja. Se että ihmiset ja palveluntarjoajat keskittyvät avoimesti kiertämään veroja on vahingollista yleiselle moraalille.
 • Näiden "veronkiertotuotteiden" ympärille rakentuu paljon liiketoimintaa ja työpaikkoja. Tämä on muusta poissa. Sen sijaan että finanssiala rakentaisi hyviä rahastotuotteita ja niiden kautta kansainvälistä kilpailukykyä ne panostavat parhaita resursseja veronkiertotuotteiden suunnitteluun ja markkinointiin. Näillä Suomi spesifisillä tuotteilla ei luoda finanssialan kansainvälistä kilpailukyä. 
 • Veronkiertotuotteet haittaavat salakavalasti myös säästäjiä. Sen sijaan että säästäjät keskittyisivät etisimään hyviä yrityksiä tai hyviä yrityksiä rahoittavia rahastoja he keskittyvät epäolennaiseen – kompleksisen ja sairaan verolainsäädännön porsaanreikien ymmärtämiseen. 

Virheet löytyvät lähinnä verolainsäädännöstä

Missä onkaan syypää sairaaseen käytäntöön. Syy ei ole vakuutuslainsäädännössä eikä finanssialan sääntelyssä. Virheet löytyvät seruaavista verohallinnon yksilöimistä laeista:

Keskusverolautakunnan (KVL) päätökset (vero.fi):

 

Jos tahtoa löytyy, on virheet helppo korjata. Lainsäädäntö ei ole tässä kohdin niin monimutkaista etteikö sitä voisi järjellä ymmärtää ja etteikö korjauksia voisi tehdä. Tarvitaan vain tahtoa. Verotulot eivät korjauksista merkittävästi kasvaisi ja sijoittajien menetykset olisivat nekin marginaalisia. Verohyöty nimittäin valuu tälläkin hetkellä pääasiassa veronkiertotuotteiden tarjoajille. Mutta esimerkiksi lapsilisien pienennyksiä voitaisiin tällä tavoin lieventää.

5 thoughts on “Sijoitusvakuutukset auttavat harvoja, mutta vahingoittavat yhteiskuntaa

 1. Sijoitusvakuutukset ovat haitallisen lobbauksen aikaansaannos

  Sijoitusvakuutukset ovat käsittääkseni syntyneet poliitikkoihin kohdistuneen aktiivisen lobbauksen seurauksena. Kyllä poliitikot ymmärtävät sijoitusvakuutuksiin liittyvien käytäntöjen haitallisuuden. Mutta tuohon lobbaukseen on ilmeisesti liittynyt myös poliittiseen toimintaan annettua tukea. En tiedä ovatko nykyset poliitikot sekaantuneet. Tuskinpa.

 2. Niitä on vaikea korjata!

  Jos katsotte keitä asiantuntioita kuullaan lainvalmistelussa, niin he ovat kotoisin näistä muutamasta finanssikeskuksesta sekä yliopistoista. Yliopiston tehtävä on taas kouluttaa työtekijöitä näihin finanssikeskuksiin. Meidän lain tarkoitus on kierrättää sijoitusomaisuus näiden muutamien laitoksien kautta. Siinä on varsin hyvin onnistuttu ja noilla instituutioilla on varsin iso markkinaosuus ja rahoitusmarkkinamme on turhan yksipuolinen ja vailla kunnon kilpailua. Finanssilaki on mutkikkuudeltaan tehty tarpeettoman laajaksi ja suureksi. Ainoastaan systeemissä sisällä olevat ihmiset pystyvät kommentoimaan sitä ja siksi ainoastaan jäävit ihmiset pystyvät arvostelemaan lakia. Näin se on myös meidän eläkelain kanssa joka onkin hyvin lähellä näitä finanssikeskittymiä.

 3. Piensijoittajan verotus yleisesti järjetöntä

  Sijoitusvakuutuksen suomaa verokohtelua pitäisi mielellään saada ilman kalliita hallinnointipalkkioita. 

 4. Ulkomaisista sijoitusvakuutuksista puhutaan yllättävän vähän

  Terve,

  Ulkomaisia sijoitusvakuutuksia mainitaan yllättävän harvoin näissä keskusteluissa – niillä kun pääsee jo alle sadallatonnilla (aivan laillisesti) verottajaa karkuun. Katsoin nuo piensijoittajalle mahdolliset vaihtoehdot (RVM ja Suomen Pankkiiriliikke) itse vuosi sitten lävitse mutta jätin ottamatta. Vertailu ei ollut kovin helppoa kun ehdot tuntuvan muuttuvan voimakkaasti salkun koon mukaan. Ihme ettei Hesari tai joku talouslehti ole ottanut näitä vielä juttulistalleen kun veronkierrosta/optimoinnista muuten keskustellaan hyvinkin ahkerasti

 5. Kannatetaan!

  Tämä esillenostettu asia olisi oivallinen kohde muuttaa puheita teoiksi ja eliminoida turhaa lainsäädäntöä. Itseasiassa tämä ei ole pelkästään turhaa vaan myös vahingollista kuten jutussa todettiin. Selkeästi lobbauksen tuloksena syntynyt soppa, jossa suuren enemmistön etuja poljetaan pienen etupiirin hyväksi.

Comments are closed.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin