Syksyn notkahdus on väliaikainen, maailmantalous jatkaa ensi vuonna kasvuaan

Tämän vuoden loppupuolen notkahdus jää väliaikaiseksi ja maailmantalous jatkaa Handelsbanken:n talousennusteen mukaan ensi vuonna kasvuaan.  Euroalueen investointien laskusuhdanne päättyy ensi vuonna. Suomen tilanteen parantumisesta ei ole vielä juurikaan merkkejä.

Suomen talouden pitkä musta lista

Päättyvästä vuodesta näyttää tulevan jo neljäs perättäinen vuosi, jolloin Suomen BKT on lähestulkoon kasvuttomassa tilassa. Arvioimme, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna vain hienoisesti, 0,2 prosenttia (syyskuu 2015 ennuste -0.2 %). Ensi vuonna ennustamme kokonaistuotannon kasvavan prosentin verran (1,0 %) ja vuoden 2017 kasvun odotamme yltävän 1,2 prosenttiin (1,2 %).

”Suomessa julkisen velan määrä kasvaa, kun taas verrokkimaat jo toipuvat vuoden 2008 kriisin aiheuttamista tuotannonmenetyksistä. Suomen talouden sentimentti on syystäkin pessimistinen etenkin, kun tilanteen parantumisesta ei juurikaan saada merkkejä”, arvioi Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius.

Talous kohtaa ongelmia sekä kysyntä- että tarjontapuolelta. Tämä jarruttaa kasvua myös pidemmällä aikavälillä.

”Nykyinen globaali kysyntä suuntautuu pitkälti kuluttajatuotteisiin. Tilannetta ei yhtään paranna se, että Suomen viennin pääpaino on teollisuuden välituotteissa ja investointihyödykkeissä, Helenius arvioi.

Viime vuonna aloitettu, julkisen talouden tasapainottamiseen tähtäävä säästöohjelma heikentää merkittävästi kotimaista kysyntää. Suomen taloussuhdanne on tiukasti sidoksissa Eurooppaan, joten hivenen toivoa viennillemme antaa Euroopan elpyvä talouskasvu.

Suomi kohtaa nyt suuria haasteita kokonaistarjonnan osalta. Tuotantokapasiteetti on vähentynyt ja työikäinen väestö pienenee. Suomen tulisi tinkimättömästi pyrkiä tuottavuuden nostamiseen, mutta se on erityisen vaikeaa yrityssektorin heikon kannattavuuden vuoksi. Työmarkkinoilla työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden välinen kohtaanto on merkittävästi heikentynyt, ja tämä on merkittävä ongelma ikääntyvässä Suomessa. Paine kasvuun pääsemiseksi selvästi lisääntyy, ei pelkästään julkisen talouden kestävyyden takia, vaan talouden uudistusten aikaansaamiseksi.

”Suomessa tarvitaan nyt tuulahdus kasvua tukevaa politiikkaa, jotta yritysten heikentynyt kannattavuus, rapautuva pääoma ja kasvava pitkäaikaistyöttömien määrä eivät pääse sementoimaan Suomea hyvin aneemiseen pitkän aikavälin talouskasvuun”, tähdentää Helenius.

USA ja Kiina vetävät globaalia taloutta

Globaali talous jatkaa kasvuaan ensi vuonna USA:n ja Kiinan imussa. USA:ssa kasvun odotetaan pysyvän lähes nykyvauhdissaan myös vuonna 2016, ja työmarkkinoiden kiristymisen takia USA:n keskuspankki Fedin on nostettava korkoa maltilliseen tahtiin. Työmarkkinoiden ylikuumeneminen on USA:ssa normaalisti vienyt talouden parin vuoden viiveellä seuraavaan laskusuhdanteeseen.

Euroalueen teollinen suhdanne on tänä vuonna ollut pienoinen pettymys. Alueen vienti on kärsinyt heikentyneestä kehittyvän maailman kysynnästä sekä liian vahvasta valuutasta. Nämä tekijät eivät auta euroalueen työmarkkinoiden elpymisessä, ja ilman kunnollista työttömyyden laskua ei euroalueella ole nähtävissä sellaista palkkojen nousua, joka veisi kuluttajahintainflaation keskuspankin 2 prosentin tavoitteeseen. Siksi, Saksan työmarkkinoiden ylikuumenemisen uhallakin, Euroopan keskuspankki on pakotettu jatkamaan lähivuosina elvyttävää rahapolitiikkaansa.

Uskomme, että valuutan tuella euroalueen investointien laskusuhdanne päättyy ensi vuonna, kun heikentyvä valuutta tukee yritysten kannattavuutta ja auttaa euroaluetta kasvattamaan markkinaosuuttaan maailmankaupassa.

Talousennuste kokonaisuudessaan:  http://mb.cision.com/Main/7265/9884965/457250.pdf

 

Related Posts