Sijoittaminen

Tuottovaatimuksen osatekijä: Yhtiökohtainen riski (beta)

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yhtiökohtaista suhteellista riskiä, jolla yleensä tarkoitetaan beta-kerrointa. Edellisissä kirjoituksissa käytiin läpi riskitöntä korkoa, joka perustuu analyysissä käytettävään valuuttaan sekä siihen liittyvään valtiolainan korkoon oman pääoman riskilisää, joka