Sijoittaminen

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus (1/2)

Osakeyhtiön osakkeenomistajat ovat osakeyhtiölain 1. luvun 7 §:n mukaan ”yhdenvertaisia”. Pörssiyrityksillä on tyypillisesti paljon osakkaita ja näiden omistusosuudet vaihtelevat liki mitättömästä määräävän aseman tarjoavaan omistusosuuteen. Osakkaiden yhdenvertaisuus vaatii huomiota erityisesti