Sijoittaminen

OMXH25-indeksin koostumus

Oletetaan, että sijoittajalla on 50 000 euroa osakesäästötilillä ja hän haluaa luoda OMXH25-indeksin mukaisen salkun. Millaisella summalla hän ostaisi indeksissä painavimmalla olevaa osaketta (Sampo)? Ja ehkä huomionarvoisempaa on se, että