Sijoittaminen

Onko laajoille listautumisesitteille vaihtoehtoa?

Katselin parin miehen kanssa Vår Energi –firman prospectusta á 562 sivua. Yleisesti: osakkeen hinta ja osakkeiden kokonaismäärä jää usein epäselväksi. Osakkeiden kokonaismäärän selvittämistä ei selkeytä yhdistetyt annit ja myynnit, joita