Sijoittaminen Talous

Pörssiyritysten vuosi on alkanut vahvasti

Tuloskausi alkaa olla loppusuoralla. Laskin yhteen noin sadan yrityksen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon, liikevoiton, oman pääoman ja korollisen nettovelan. Vertasin yhteenlaskettuja lukuja vastaaviin vuoden takaisiin lukuihin. Tämän ”pika-analyysin” perusteella pörssiyritysten yhteenlaskettu