Sijoittaminen

Uutta sisältöä analyysit osiossa: tasetietoja

Piksun analyyseissä on uutena osiona taseista laskettuja tunnuslukuja. Yrityksen tulosraportissa neljä osiota (”IFRS primary financial statements”) nousee ylitse muiden: tase, tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma. Näistä tase kuvaa yrityksen