Vakuutusyhtiöillä kelpo tulosvuosi

Vakuutusyhtiöiden tulosvuosi 2013 jatkui edellisvuoden tapaan vankassa kasvussa. Liikevoitot ja kokonaistulokset olivat hyviä. Myös yhtiöiden vakavaraisuus säilyi vahvana. Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli kasvuaikaa. Vakuutusyhtiöille se näkyi hyvinä tuottoina eritoten osakesijoituksista. Sen sijaan heikko työllisyystilanne kutisti maksutulon kehitystä työeläkevakuutuksessa selviää Finanssialan keskusliiton julkaisemasta  Vakuutusyhtiöt Suomessa 2013 tutkimuksesta.

Vahinko ja henkivakuutuksen markkinaosuudet (Lähde: Finanssialan keskusliitto)

Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi viime vuonna 9 prosenttia yli 22 miljardiin euroon.  Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi lähes 40 prosenttia sijoitussidonnaisten vakuutusten hyvän myyntikehityksen ansiosta. Maksutuloa kertyi yhteensä 5,4 miljardia euroa.

Vahinkovakuutuksessa maksutulo kasvoi 6 prosenttia 4,3 miljardiin euroon. Vahinkovakuutusyhtiöiden tehokkuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde parani 95,6 prosenttiin. Yhdistetty kulusuhde sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, joista erityisesti vahinkosuhde parani viime vuoden aikana 74,7 prosenttiin.

Työeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi vain vajaan prosentin verran 12,4 miljardiin euroon. Taustalla vaikutti huono työllisyyskehitys ja sen myötä niukka palkkasumman kasvu.

Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2013 yhteensä 19,6 miljardia euroa, joista työeläkkeiden osuus on 12,8 miljardia euroa. Vahinkovakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia yhteensä 2,9 miljardia euroa, joka on 5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Vakuutusyhtiöiden sijoitukset tuottivat käyvin arvoin laskettuna noin 7 prosenttia. Sijoitusten arvo oli vuoden lopussa yhteensä 124 miljardia euroa. Tästä 94 miljardia euroa oli työeläkeyhtiöiden sijoituksia. Suurin sijoituserä olivat osakkeet ja osuudet, joiden arvo oli yhteensä 65 miljardia euroa.

Suomessa toimi vuoden 2013 lopussa 58 kotimaista vakuutusyhtiötä ja 16 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Ala työllisti yli 11 000 henkilöä.

Lisää tietoa: Vakuutusyhtiöt Suomessa 2013

 

Related Posts