Valuuttariski vai valuuttamahdollisuus

Olen välillä ihmetellyt miksi valuuttariksistä puhutaan niin paljon ulkomaisiin osakkeisiin (euroalueen ulkopuolella) sijoitettaessa. Minusta pitäisi pikemminkin puhua valuuttamahdollisuuksista.

 

Toki valuuttakurssit muuttuvat ja vaikuttavat osakekurssien lisäksi salkun arvoon euromääräisenä. Tästä olemme kaikki samaa mieltä. Mutta mihin toimiin tämän pitäisi johtaa?

Tyypillinen lääke on valuuttaposition suojaaminen. Jos salkussa on vaikka USD-arvoisia arvopapereita määrällä x, ostetaan esim CFD USD/EUR kurssille vastaavalle määrälle (tai osalle). Jos taala vahvistuu voitat osakkeiden arvossa, mutta CFD:n arvo putoa vastaavasti. Jos taala heikkenee häviät osakkeiden arvossa, mutta CFD:n arvo nousee, joten taalan kurssi ei vaikuta salkun arvoon. CFD:n saa hankittua varsin edullisesti, joten varsinainen kulu  ei ole iso. Ety häviä juuri mitää, mutta et voitakkaan.

Olen itse miettinyt vaihtoehtoista strategiaa: Painota sijoituksia valuuttaan joka on nyt keskimääräistä heikompi suhteessa euroon. En yritä ennustaa mihin suuntaan kurssit ovat muuttumassa. Tiedän että en osaa sitä tehdä, ja epäilen että ei osaa kukaan muukaan. Faktaa on sensijaan tämänhetkinen kurssitaso verrattuna pitkänajan keskiarvoon.

Olen yrittänyt kehitellä tähän työkalua pelkän pitkän graafin silmämuna-arvionnin sijasta. FT:llä (www. ft.com) on kyllä interaktiivisia kuvaajia johon saa lisättyä liukuvia keskiarvoja, mutta jotakin yhteismitallista kaipaan…

Kuvajaassa yllä olen piirtänyt valuutta/EUR vaihtokurssin suhteessa 100 päivän liukuvaan keskiarvoon. Positiivisella puolella k.o valuuttaa on keksimääräistä heikompi ja negatiivisella puolella keksimääräistä vahvempi. Valitun strategian mukaan pitää siis painottaa sijoituksia valuuttoihin jotka ovat positiivisella puolella ja alipainottaa negatiivisella puolella olevia. ±2% putkessa signaali on heikko, kun taas yli 4% poikkeama alkaa olla jo melko vahva. 100 päivää on tietenkin mielivaltainen luku. Jos valitaan pitempi jakso saadaan suurempia %-lukuja ja syklit ovat hitaampia.

Tällä hektellä piirretyistä valuutoista olisi siis ylipainossa USD ja HKD (joka on käytännössä lukittu taalaan). Alipainossa AUD ja SEK.

Tämä tarkoittaa siis että AUD, SEK ja EUR-määräisia sijoituksia kevennetään ja lisätään USD ja HKD-määräisiä. SGD on melko neutraali.

Pitäisi siis olla valmiiksi katsottuna lista sopivia yhtiöitä kultakin alueelta joihin tilaisuuden tullen sijoitetaan samalla kuin kevennettäviä myydään pois.

Oman make kertokoon kuinka voimakkaasti/nopeasti näihin muutoksiin reagoidaan. Jos on kovin iso paino jollakin alueella jostakin syystä voi tietenkin silti olla paikallaan suojautua perinteisin keinoin. Homo Economicus on kuitenkin sitä miletä että valuuttakurssien muutoksia pitäisi mieluummin yrittää hyödyntää ostamalla tilaisuuden tullen hyviä yhtiöitä alennusmyynnista.

One thought on “Valuuttariski vai valuuttamahdollisuus

  1. Valuutat ja kurssit

    Näinhän se on pääpiirteissään, että jonkun maan osakekurssit ja valuutta vahvistuvat käsi kädessä. Tällöin osakeposition suojaaminen kurssimuutoksilta syö tuoton kun taas suojaamaton positio antaa vivutetun tuoton.

    Seligsonin Anders Oldenburg kirjoittaa erinomaisessa PhoebusBlogissaan tuosta 4.1.2008 ja päättää kirjoituksensa ohjeeseen: ”Itse asiassa rahastomaailmassa valuuttasuojaus on korkosijoituksissa sääntö, osakesijoituksissa poikkeus.”

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan