Voimakkaiden yhtiöiden kesyttämisestä ja talouden Nobel palkinnosta

Ruotsin tiedeakatemia otsikoi lehdistötiedotteensa ”The science of taming powerful firms” jakaessaan talouden Nobelin.

Palkinnon saajaa ja aihepiiriä esitellään mm. seuraavasti. Monilla toimialoilla markkinoita hallitsee pieni joukko yrityksiä tai yksittäinen monopoli. Tämä aiheuttaa epätoivottuja tuloksia yhteiskunnalle, jos markkinoita ei säädellä. Tämä on aihealue, jota Jean Tirole on tutkinut 80-luvun puolivälistä.

Erityisesti hän on tuonut esiin, että eri toimialoilla on eroja monopolistisessa kilpailussa ja että politiikan tekijöiden tulisi siksi laatia eri alueille erilaisia säädöksiä. Myös patentointi on ollut Jean Tirolen tutkimusaiheena ja jo Noble palkinnon virallisissa sivuilla olevassa lehdistötiedotteessa on mainittu patenttipoolit.

Talouden ja yhteiskuntatieteiden tietokanta SSRN eli Social Science Research Network tietokannasta löytyy 87 tutkimusjulkaisua, joissa Jean Tirole on mukana.

Näistä eniten ladattuja julkaisuja ovat:

1.   The Simple Economics of Open Source, tekijät Tirole, Jean & Lerner, Josh ladattu 1650 kertaa.

2.    Lapm: a Liquidity-Based Asset Pricing Model, tekijät Holmström, Bengt R & Tirole, Jean, ladattu 1537 kertaa.

3.    The Economics of Technology Sharing: Open Source and Beyond, Tirole, Jean & Lerner, Josh, ladattu 1416 kertaa.

Tuttuja kanssakirjoittajia, minulle erityisesti Josh Lerner, joka on syvällisesti tutkinut patentoinnin ja talouden yhteyttä. Tietokoneeni kovalevyltä ei kuitenkaan löytynyt yhtään Tirolen artikkelia, mutta kuitenkin ainakin kahden kirjoituksen abstrakti.

Related Posts