Yritysostot ovat yhä tärkeämpi osa talouselämämme organisoitumista

Talouselämän organisoiminen vaatii työtä ja osaamista. Hyvä omistaja ja yritysjohto ymmärtävät milloin on aika jakaa yritys useammaksi itsenäiseksi yritykseksi ja tai liiketoimintavastuulliseksi yksiköksi. Ja toisinaan taas liiketoimintaympäristö edellyttää, että useampi pienempi yritys kootaan yhteen järkevän kokoiseksi toimijaksi.

Suuret yritykset kykenevät sisäiseen uudelleenorganisoitumiseen suunnitellusti keskusjohtoisen organisaationsa ohjaamana. Mutta pienyritysvaltaistuvassa Suomessa talouselämän organisoituminen vaatii toimivan johdon ohella yhä useammin myös omistajatahojen osaamista ja paneutumista. Organistoituminen tarkoittaa yritysostoja, sulautumisia ja yrityksen jakamisia (splittejä). 

Yritysostot ovat tärkeä osa talouselämän organisoitumista

Taloussanomien järjestämässä seminaarissa yritysostot strategisen kasvun keinona käsiteltiin yhtä organisoitumisen osa-aluetta – organisoitumista yritysostojen kautta.

Yritysostot voidaan jakaa karkeasti kolmeen tyyppiin (kuva alla):

  • liiketoiminnan täydentämiseksi tehdyt ostot, joissa olemassaolevaa kokonaisuutta täydennetään
  • liiketoiminnan ratkaisevat laajennukset isolla yritysostolla (uhkapeluristrategia)
  • yritysostojen ammattilaisten tekemät yritysostojen ketjut, joilla rakennetaan jokin kokonaisuus kuten esimerkiksi maailmanlaajuinen jakeluketju, kootaan jakeluketjuun soveltuvat tuotteet saman katon alle tai rakennetaan pienistä samanlaisista kokonaisuuksista yhden toimialan kattava osaamisketju (esim. Alma Media kokosi tällä tavoin pienet paikallislehdet yhteen konserniin)

Yritysostojen tyypit

 

Taloussanomien seminaarissa Suomalaista yritysostojen osaamisen kärkeä edustivat muun muassa:

                                                        

Tomi Laamanen (Aalto Yliopisto)   Thomas Keil (Aalto yliopisto)        Per Hansson (Wärtsilä)     Elina Pyykkö (Oulun yliopisto)

 

Suomalaiset alan ammattilaiset osaavat yritysostojen teon

Käydyssä keskustelussa tuli esille että:

  • Yritysostojen ketjut onnistuvat usein hyvin. Niissä ammattimaiset toimijat (kuten Wärtsilä) kokoavat suunnitelmallisesti pienemmistä kokonaisuuksista toimivia uusia liiketoimintoja. Yritysosto on monisäikeinen asia, jossa ostavan yrityksen koko organisaation pitää osata ottaa tulijat hyväksyvästi vastaan antamalla uusille toimijoille maksimaalinen vapaus niissä puitteissa, jotka muodostuvat rakennettavalle liiketoiminnalle välttämättömistä yhteisistä säännöistä, työkaluista ja toimintatavoista. 
  • Riskit kasvavat jos yritysoston koko on suuri ja ostavalle yritykselle ainutkertainen tapahtuma.

 

Yritysostojen organisointi (käydyn keskustelun perusteella)

Yritysostojen organisointi tapahtuu siten, että yritysostolle muodostetaan projektitiimi, johon kuuluu sekä yritysoston ammattilaisia että vastaanottavan liiketoiminnan johtoa. On äärimmäisen tärkeää, että ostettavan ja ostavan yrityksen liiketoimintayksikön johdon välille syntyy luottamus ja toimivat suhteet. Yritysoston onnistuminen rakentuu näille toimiville suhteille eikä niitä yleensä saada aikaan, jos yritysosto tehdään ilman että näitä suhteita on ajoissa rakennettu. Yritysosto ei todellakaan ole pelkästään liiketoimintasuunnittelua – se on myös ihmisten välisiä toimivia suhteita ja yhdessä yrittämistä. 

Related Posts