Yritysten tunnuslukujen tulkintaohje

Kohta saamme taas luettavaksemme yritysten ensimmäisen neljänneksen kvartaaliraportit. Raporteissa vilisee outoja termejä ja lyhenteitä. Tässä vinkkejä muutamien yleisten tunnuslukujen tulkintaan.

P/E-luku  (markkina-arvo / tulos)

P/E kertoo miten monen vuoden kuluttua yrityksen tuloksella voidaan maksaa sen nykyinen markkina-arvo. P/E tulee englanninkielen sanoista "Price to Earnings ratio". Kun P/E lukema on alle 10 niin osake on yleensä edullinen ja taas 20 ylittävät P/E lukemat kertovat että yrityksen uskotaan tulevaisuudessa kasvattavan tulostaan tai liikevaihtoaan.

EV  (yritysarvo = markkina-arvo + korolliset velat)

Ammattisijoittajat käyttävät laskelmissaan markkina-arvon sijasta usein yritysarvoa (englanniksi "Enterprise Value", EV). Yritysarvoa laskettaessa markkina-arvoon lisätään yrityksen korolliset velat ja tällä tavoin saadaan luku, joka kuvaa yrityksen todellista arvostustasoa. Tämä perustuu ajatukseen, jossa yrityksestä tavallaan omistavat osuuden sekä velkojat että osakkeenomistajat. Yritysarvossa on näin mukana nämä molemmat omistusosuudet oikeassa suhteessa.

EV / EBIT  (yritysarvo / liikevoitto)

EV / EBIT on ammattisijoittajien ja yritysostajien käyttämä tunnusluku, joka sisältää paljolti saman tiedon kuin P/E, mutta antaa yleensä tarkemman kuvan yrityksen arvosta. EV / EBIT huomioi sen, että yrityksen arvoon tulee laskea mukaan myös velkojien osuus.

EBIT on lyhennelmä englannin kielen termistä "Earnings Before Interest and Taxes". Tämä on käytännössä yrityksen koko voitto ennen kuin velkojille on maksettu heidän osuutensa voitosta.

EV / EBIT tunnuslukua käytetään harvoin johtuen siitä, että se on hieman vaikeampi laskea kuin P/E.

EV / EBIT kertoo kuinka monessa vuodessa yrityksen nykyinen yritysarvo (velat ja pörssiarvo) tulee liikevoiton avulla maksetuksi. Alle 10 olevat arvot kertovat matalasta arvostustasosta ja edullisesta osakkeesta.

P/B (markkina-arvo / tasesubstanssi)

P/B-luku kertoo yrityksen arvostustasosta suhteessa sen taseessa ilmoitettuun varallisuuteen (englanniksi "Book Value"). Joillakin yrityksillä on paljon varallisuutta (puhutaan arvoyrityksistä), jolloin P/B luku on matala; joskus jopa alle 1,0. Yrityksen arvo perustuu sen kykyyn tehdä tulosta tai kasvaa kun P/B arvo on yli 3,0. Yrityksen taseessa on tällöin vähän omaisuutta joka osoittaa, että yrityksen johto on kyennyt käyttämään pääomia tehokkaasti. 

EV/B (yritysarvo / tasesubstanssi)

EV/B-luku kertoo yrityksen kokonaisarvon (yritysarvon) suhteessa taseessa ilmoitettuun varallisuuteen. Luku antaa tarkemman yrityksen tilaa kuvaavan arvon kuin P/B. Se onkin ammattisijoittajien suosima luku.

EV/B arvo saattaa joskus olla jopa alle yhden. Se kertoo siitä, että sijoittajat eivät usko yrityksen johdon kykyyn tuottaa yritykseen sijoitetulle pääomalle tulosta. Kyseessä on tällöin niin sanottu ”arvoyhtiö”. 

P/S (markkina-arvo / myynti)

P/S tarkoittaa yrityksen markkina-arvoa suhteessa sen liikevaihtoon (englanniksi "Price to Sales Ratio"). Luku antaa hyvän kuvan siitä, minkälainen potentiaali yrityksellä on tehdä voittoa. Jos yrityksen markkina-arvo on matala suhteessa liikevaihtoon (alle yksi) niin yrityksen käyttökatteen pienikin parannus voi merkittävästi nostaa osakekohtaista tulosta.

EV/S (yritysarvo / myynti)

EV/S on yritysarvo suhteessa liikevaihtoon (englanniksi "Enterprise Value to Sales Ratio"). Luku antaa paljolti samaa informaatiota kuin P/S, mutta kuvaa yleensä yrityksen todellista arvostustasoa paremmin.

 

Näiden edellä mainittujen tunnuslukujen ohella kannattaa tarkistaa aina myös se, paljonko yritys on edellisten vuosien aikana kasvanut. Kasvuyritykseen on aina mukava sijoittaa.

Related Posts