Lapsille säästäminen on yhteiskunnan rajoitteista huolimatta pitänyt pintansa

Kevyttä

Liiallista omalle lapselle tai lapsenlapselle säästämistä on pyritty rajoittamaan. Siitä on tehty hankalaa, työlästä ja liiallista säästämistä myös rankaistaan rahallisin sanktioin, mutta siitä huolimatta lapsille säästäminen on pitänyt pintansa selviää LähiTapiolan teettämästä kyselystä.

Esimerkiksi jos lapselle annetaan yhteensä enemmän kuin 20’000€, niin siitä seuraa velvollisuus raportoida vuosittain maistraatille ja jos lapsi alkaa saada yli 1000€/v omaisuustuloja, niin lapselta evätään opintotukea. Myös progressiivisen perintoveron avulla on rajoitettu liiallista säästämistä lapselle. Lapselle ei myöskään saa ostaa mitä tahansa omaisuutta ja isovanhemmat eivät saa avata tiliä lapselle ilman vanhempien kirjallista suostumusta. Rajoituksia on monia ja niillä suojellaan lapsia liialliselta ja vääränlaiselta omaisuudelta sekä myös siltä, että huoltajat mahdollisesti väärinkäyttävät lapsen omaisuutta.

Suomalaisissa lapsiperheissä lapselle säästämisen suosio on pitänyt pintansa talouden kovista ajoista huolimatta. LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan enemmän kuin puolet lapsiperheistä kertoo säästävänsä lapselleen tai lapsilleen.

Kun isovanhempien toiminta otetaan mukaan vastauksiin, kyselyn tulos lapselle säästämisestä keikahtaa päälaelleen. Kyselyn lapsiperheistä ja isovanhemmista 43 prosenttia kertoi säästävänsä lapsilleen tai lapsenlapsilleen. Puolet sen sijaan kertoi, ettei säästä jälkikasvulleen tai lapsenlapsilleen.

-Elämäntilanteet vaikuttavat lapselle säästämiseen. Vaikka monelle koronavuosi on ollut vaikea ja se on vaikuttanut monen perheen talouteen, vain harva on tinkinyt lapselle säästämisestään, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro

Vain harva säästää jälkikasvulleen ennen lapsen syntymää. Selvä enemmistö aloittaa säästämisen vasta lapsen syntymän jälkeen.

Perheen tulot vaikuttavat selvästi eniten intoon säästää lapsilleen. Eniten tienaavilla kyselyyn vastanneilla lapselle säästäminen on selvästi yleisempää kuin heillä, joilla tulot ovat pienet.

Tili yhä totutuin parkkipaikka

Suomalaisten säästämät summat lapsilleen tai lapsenlapsilleen jäävät muutamaan kymmeneen euroon kuukaudessa. Kyselyyn vastanneista peräti kolme viidestä vastanneesta kertoi säästävänsä enintään sata euroa kuussa.

Rahastosäästäminen, osakeostot tai muut sijoitustuotteet ovat tulleet suomalaisille entistä tutummiksi sijoitusmuodoiksi. Tilisäästämistä ne eivät kuitenkaan edelleenkään voita. Kyselyn perusteella lapselle tarkoitetut säästösummat parkkeerataan edelleen tilille huonoista tuotoista huolimatta.

– Lapsille säästetään korostetun varovaisesti. Rahoilla ei selvästikään haluta spekuloida markkinoilla, jolloin niiden menetyskin voi olla mahdollinen, Nummiaro sanoo.

– Kyselyn perusteella vanhempien ja isovanhempien taloudellinen tilanne vaikuttaa myös lapsille tarkoitettujen säästöjen riski- ja siten tuottotasoon. Erinomaisesti toimeen tulevat muita enemmän muihin säästökohteisiin kuin tilille. Sen sijaan ostoksissaan tinkimään joutuvat luottavat pääasiassa tilisäästämiseen. Näiden välissä olevat perheet mielellään käyttävät tilin lisäksi rahastoja ja sijoitusvakuutuksia, eli sijoitustuotteita, joilla riskitasoa voi vaivattomasti ja hyvin hajautetusti nostaa.

Nummiaro muistuttaa, että pitkillä säästöajoilla muu kuin tilivaihtoehto on todennäköisesti tuottoisampi vaihtoehto. Nykykorkotasoilla tili ei tuota mitään ja inflaation noustessa tilillä olevan rahan ostovoima vain heikkenee. Sen sijaan muutamankin kymmenen euron kuukausittainen säästö esimerkiksi keskimääräistä markkinatuottoa tarjoavassa rahastossa ehtii kasvaa useisiin tuhansiin euroihin.

– Lapsille säästettäessä sijoitusaika on pitkä. Hallittu riskinotto kannattaa ehdottomasti, koska aika ehtii tasaamaan markkinoiden arvaamattomat huiput ja tuskastuttavat laaksot. Hallittu riski syntyy vaivattomimmin valmiiksi useisiin sijoituskohteisiin hajautetulla rahastolla ja säännöllisellä kuukausisäästämisellä. Hyötyä lisää vielä ajallinen hajauttaminen.

Viisi keskeistä kysymystä lapselle säästämisestä

 • Millä tavoin voi säästää? Suomalaisten suosikki lapselle säästettäessä on säästötili. Pienillä säästösummilla pääsee myös kiinni erilaisiin rahastoihin. Lapselle voi avata arvo-osuustilin tai osakesäästötilin. Myös erilaiset sijoitusvakuutukset käyvät säästökohteina. Säästää voi myös yhdistelemällä edellisiä vaihtoehtoja.
 • Kannattaako säästää pitkään? Usein lapselle säästettäessä säästöaika on pitkä. Mitä aiemmin säästämisen aloittaa lapsen ollessa pieni, sitä todennäköisemmin säästöt kasvat säästöajan kuluessa. Koska säästöaika on pitkä, voi painottaa riskisempiä sijoituskohteita kuten osakkeita. Korkoa korolle –periaate hyödyttää eniten pitkillä säästöajoilla. Kokeile säästölaskurilla, mitä erilainen säästöaika, -summa ja tuotto-odotus vaikuttavat lopputulokseen täältä.
 • Kenelle säästetyt varat kuuluvat? Lapsen nimissä olevat varat ovat hänen. Kun lapsi täyttää 18-vuotta, hän voi päättää omasta varallisuudestaan itsenäisesti. Jos varat säilyttää säästäjän omissa nimissä, isompien varallisuuserien siirtäminen lapselle aiheuttaa helposti lahjaveroseuraamuksia.
 • Miten verotus toimii? Lapselle voi lahjoittaa ilman lahjaveroa yhteensä 4999 euroa kolmen vuoden välein. Tämä tarkoittaa enintään 138 euron kuukausittaista säästösummaa kolmen vuoden aikana per lahjanantaja.
 • Kuinka paljon voi säästää? Säästää voi kuinka paljon vaan. Jos vuosien saatossa käy niin, että lapsesi omaisuuden arvo ylittää 20 000 euroa, siitä pitäisi tehdä ilmoitus maistraatille. Tämän jälkeen lapsesi edunvalvojana sinun tulisi vuosittain raportoida lapsesi omaisuuden hoidosta ja sen kehittymisestä. Kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, raportointivelvollisuus päättyy.

Lapselle kertyneet säästöt saattavat vaikuttaa joidenkin tukien saantiin. Ne kannattaakin selvittää, kun tukia hakee. Kun lapsi itse hakee esimerkiksi opintotukea, hänen saamansa pääomatulot kuten osingot ja myyntivoitot vaikuttavat opintotukeen. Mutta nämäkin tulot vain siinä tapauksessa, että tulot ylittävät 1000 euroa vuoden aikana.

Isovanhemmat ja esimerkiksi kummit säästävät mielellään lapsille. Esimerkiksi tilin avaaminen pankkiin lapsen nimissä ilman hänen huoltajiensa suostumusta ei onnistu.

 

Kuvan lähde:  Pixabay

2 thoughts on “Lapsille säästäminen on yhteiskunnan rajoitteista huolimatta pitänyt pintansa

 1. On olemassa eräs veroton tapa avittaa täysi-ikäisiä lapsia. Lasten ja lastenlasten elämisen kuluja saa ilman rangaistuksia rahoittaa. Ainakin minä olen tehnyt niin, tosin melko pienessä määrin, mutta apua se on pienikin apu.

 2. Elämisen kulujen maksaminen on tosiaan fiksu tapa, voi maksa esimerkiksi lapsen tai lapsenlapsen vuokrat.

  Varsinaiseen säästämiseen käytämme Nordnetin kuluttomia indeksirahastoja kuukausittaisella automaattiveloituksella lahjoitusrajojen puitteissa.

  Vähän hankalaa oli tosiaan tilin avaaminen lapsenlapselle Nordnetissa. Ei Nordnetin takia vaan sen takia kun piti mennä vanhempien lupien kautta ja kun vanhemmat eivät ymmärtäneet aivan asian merkitystä.

Comments are closed.

Related Posts