Aalto-yliopiston Margarita-hanke: Yritysfuusion liiketoimintaprosessien ja IT:n integroinnin synergiahyöty yliarvostettu

Yritysfuusioiden ajurina toimii yritystoiminnan kannatavuuden paraneminen ja sen myötä yritysarvon kasvattaminen. Kannattavuuden paraneminen puolestaan syntyy pääosin kolmesta tekijästä: kilpailun vähenemisestä johtuva hintatason nousu, keskitetyn voluumiedun synnyttämä kustannushyöty ja päällekkäisyyksien purkamisen tuoma kustannussäästö. Näistä kahta ensin mainittua tekijää pystytään arvioimaan ja suunnittelemaan jotakuinkin ennustettavasti. Päällekkäisyyksien purkamisessa, joihin luen kuuluvaksi myös liiketoimintaprosessien ja niiden IT-toteutuksen integroimisen, joudutaan alueelle, jossa synergiahyötyjen todelliset kustannussäästöt jäävät arvioitua huomattavasti pienemmiksi. Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitos on yhdessä Hewlett-Packard:in ja Nokia Siemens Networks:in kanssa tutkinut liiketoimintaprosessien ja tietojärjestelmien integrointia yritysfuusion jälkeen. Tätä monitieteellisesti haastavaa hanketta on johtanut KTT Maria Alaranta ja siinä on käytetty professori, TkT Riitta Smedsin johdolla kehitettyä SimLab-liiketoimintaprosessien simulointimenetelmää. Hanke ja siitä saadut tulokset auttavat fuusioituvia yrityksiä ja organisaatioita tehokkaaseen integraatiotyöhön.
 

Related Posts