Rahoitusjohtaja päihittää sijoittajana toimitusjohtajan

Professorit Wang, Shin ja Francis ovat verranneet miten hyvin yhtiön toimitusjohtaja ja rahoitusjohtaja pärjäävät oman yhtiönsä osakkeiden ostossa. Tutkimuksen aineisto on USAsta ja ajalta 1992-2002 eli ennen Sarbanes-Oxley lain voimaantuloa.

Tulokset osoittavat, että sekä toimitusjohtaja ja rahoitusjohtaja saivat ylituottoa sijoittaessaan yhtiönsä omiin osakkeisiin. Rahoitusjohtaja oli selkeästi etevämpi sijoituksissaan ja sai 5 % paremman tuoton.


Tulokset kestivät tavanomaiset riskitestit ja pätivät myös kauppojen julkiseksitulon jälkeen.


Alla olevassa kuvassa on esitetty toimitusjohtajan (CEO) ja rahoitusjohtajan (CFO) saama ylituotto sekä niiden erotus.

Are CFOs’ Trades More Informative than CEOs’ Trades

Tutkimuksen mukaan rahoitusjohtajan paremman tuoton selityksenä on, että rahoitusjohtajalla on erinomaista tietoa yhtiön tulevien tuottojen kehittymisestä.


 

Related Posts