Aasian inflaatio hidastumassa, markkinat nousuun?

Helmikuussa osakemarkkinat poukkoilivat edestakaisin riippuen siitä, missäpäin arabimaailmaa oli kansannousuja meneillään. Öljyn hinnan voimakas nousu Libyan tilanteen johdosta sai Aasian markkinat jatkamaan laskuaan, kun sijoittajat vähensivät riskiä markkinoilla, missä korkean öljyn hinnan nähdään häiritsevän talouskehitystä. Lisäksi rahavirtojen rotaatio länsimarkkinoille ja Japaniin jatkui kehittyviltä markkinoilta, kun hyvät makroluvut toivat lisää uskoa etenkin Jenkkien elpymiseen. Emme usko pitkittyneeseen osakemarkkinoiden laskuun Aasiassa, koska arvostustasot ovat jo laskeneet osittain hyvinkin alhaisille tasoille. Yhtiöt ovat julkistaneet hyviä tuloksia vuodelle 2010, ja ennusteet kuluvalle vuodelle ovat pysyneet hyvinkin positiivisina. Täytyy kuitenkin todeta, että jos öljyn hinta jatkaa nousuaan, niin ylivelkaantuneissa sekä kulutusvetoisissa talouksissa (Jenkit, Japani ja iso osa Eurooppaa) kuin myös kehittyvillä markkinoilla tullaan kärsimään tästä ylimääräisestä ’verosta’. Talouskasvun hidastuessa öljyä toki myös käytetään vähemmän, joten nousevalla öljyn hinnalla on myös itseään heikentävä voima.

 
Indonesian keskuspankki nosti ohjauskorkoaan helmikuussa 6,75 %:iin entisestä 6,5 %:sta, mutta jätti korot ennalleen maaliskuun alun kokouksessa, koska helmikuun inflaatio oli alle odotusten (6,8 % vuositasolla, pohjainflaatio 4,4 %). Indonesian hallitus on korkean öljyn hinnan myötä myös siirtämässä polttoaineiden tukiaisten leikkauksia myöhempään ajankohtaan, jotta inflaatio pysyy paremmin kurissa. Parhaillaan Filippiinien keskuspankki on ainoa pankki, joka ei ole lähtenyt nostamaan korkoja, mutta ottaen huomioon maan tammi- ja helmikuun inflaatioluvut (3,5 % ja 4,3 % vuositasolla), on sielläkin oletuksena koronnosto maaliskuun kokouksessa.
 
Yleisesti ottaen Aasiassa on positiivista, että ruokainflaation nousu on alkanut hieman hellittää, mutta kuitenkin samaan aikaan jo mainittu öljyn hinta tulee väistämättä vaikuttamaan inflaatiota nostavana voimana. Täytyy myös pitää mielessä, että hyvin harvoin on aikakausia, jolloin taloudet kasvavat yli 5 % vauhtia ilman inflaation nousua – olemme parhaillaan siirtymässä ns. normaalitilanteeseen epänormaalin alhaisen inflaatiojakson aikakaudelta 2009-2010.
 
Reuters:n artikkeli JOM:sta: http://www.reuters.com/article/2011/03/10/jom-indonesia-idUSL3E7EA14G20110310
 
Salkunhoitaja Juuso Mykkänen, JOM Rahastoyhtiö Oy

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin