Alhainen inflaatio ennustaa hyviä osaketuottoja

Inflaation vaikutukset pörssikursseihin ovat yllättäviä. Voisi ajatella, että pörssiosakkeet ovat kiinteään omaisuuteen verratavaa varallisuutta, joka säilyttää arvoaan myös korkean inflaation oloissa. Mutta ei. Asia on päinvastoin. Pörssiosakkeita kannattaa ostaa matalan inflaation aikaan ja myydä heti kun inflaatio ylittää kohtuuden rajat. Pörssiosakket on kannattanut viimeisen viidentoista vuoden aikana vaihtaa rahaksi aina kun inflaatio ylittää 2,5% rajan ja pörssiosakkeiden otollisin ostohetki on ajoittunut alhaisen inflaation aikaan – kuten juuri nyt tällä hetkellä.

Inflaatio ja Helsingin pörssikurssit (Lähde: Suomen Pankki)

Syynä ilmiölle on korkotaso. Yli 2% vauhtiin kiihtyvä inflaatio saa keskuspankin nostamaan korkotasoa ja kiristämään rahapolitiikkaa. Korot nousevat, yritysten rahoituskustannukset kasvavat, voitot pienenevät ja sijoittajat löytävät hyvin tuottavan vaihtoehtoisen sijoituskohteen – yrityslainat. Yli 2% inflaatio on tästä syystä myrkkyä osakkeiden arvoille. 

Toisin käy kun inflaatio laskee alle 1% tason. Keskuspankki hermostuu mahdollisen deflaation uhasta, laskee korot erittäin alas, tukee pankkien lainanantomahdollisuuksia ja ostaa markkinoilta muille kelpaamattomia lainapapereita. Keskuspankki siis elvyttää. Elvytyksen etulinjassa ovat valppaat sijoittajat ja investointipankit, jotka ottavat mielellään tarjolla olevaa halpakorkoista lainaa ja sijoittavat sitä sitten tuottoisiin kohteisiin. Sijoittajille kelpaavan likvidin varallisuuden arvot kohoavat näissä oloissa ripeästi. Ilmiötä tukee yritysten pääomahuollon keveys. Voitot kasvavat, rahaa riittää osinkoihin ja tunnusluvut paranevat. 

Inflaation kannalta olemme mielenkiintoisessa vaiheessa. Inflaatiosta ei ole merkkiäkään, päinvastoin. Keskuspankit syytävät rahaa markkinoille eikä kukaan ole huolissaan korkotason noususta eikä edes pitkistä lainapapereista (yli 10v juoksuaika) saa oikein minkäänlaista tuottoa. Tilanne on samanlainen Japanissa, USA:ssa, Euroopassa ja Kiinankin inflaatio on laskenut pariin prosenttiin. Tilanne on mitä otollisin osakkeiden hankkimiselle. Samantyyppinen kuin 1920 luvun alkupuolella, jolloin inflaatio oli olematonta. Näissä oloissa vallitsee sijoittamisen ihmeellinen helppous. Kaikille riittää osaketuottoja eikä missään näy huonoja merkkejä. Olkaamme onnellisia näistä antoisista sijoitusvuosista.

 

   

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä